”Förnybara bränslen inget hot mot den fattiga världen”

– Tillverkningen av förnybara bränslen är inte något hot hot mot fattiga länder, utan snarare en utvecklingsmöjlighet. Det sade Chris Flavin, högste chefen för Worldwatch Institute, i sitt anförande på miljöbilsmässan Clean Vehicles and Fuels i Stockholm.

– För många av dessa länder är utveckling av biodrivmedel en möjlighet att bygga upp en egen industri och tjäna pengar istället för att fortsätta kostsam import av olja, förklarade Chris Flavin.

Han efterfrågar också globala hållbarhetskriterier för att garantera social och ekologisk hållbarhet i alla led och framhåller tydliga hållbarhetskriterier som ett sätt att värna den lokala miljön i de länder där produktionen sker.

– EU har kommit en bit på vägen, men arbetet måste prioriteras ännu mera, enligt Chris Flavin.

Han avslutade sitt föredrag med tre viktiga slutsatser:

1. Nu är vi i ett läge då vi måste påskynda utvecklingen av andra generationens biodrivmedel, det vill säga biodrivmedel baserade på cellulosa.

2. Kriterier måste tas fram för att garantera att biodrivmedlen produceras på ett hållbart sätt.

3. Biodrivmedel kan inte ensamt lösa världens energiförsörjning, men är dock en viktig del av lösningen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.