Electrolux söker grön finansiering

Ekonomi Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Electrolux söker grön finansiering
Pixabay

Electrolux har utformat ramverket så att man ska kunna investera i specifika industriella projekt med positiv klimatpåverkan eller andra miljömässiga fördelar.

Intäkterna kommer att användas för att finansiera eller återfinansiera projekt som omfattas av de miljörelaterade delarna av Electrolux hållbarhetsramverk.

Solpaneler på fabriker

Det kan handla om investeringar i forskning och utveckling för att förbättra produkternas energi- eller vattenförbrukning, utveckling av återvunna material, utfasning av kylmedel med hög växthuseffekt, minskad energi- eller vattenförbrukning vid Electrolux fabriker, samt ökad användning av förnybar energi, till exempel genom att installera solpaneler.

– Vi är mycket glada att kunna komplettera vår finansiering med lån som ger investerare transparens kring vilka projekt de finansierar och vilken miljöpåverkan de medför. Vi tror att det här ramverket kommer att röna särskilt intresse på marknaden eftersom våra gröna obligationer är inriktade på industriella och FoU-projekt, som har stor potential att hjälpa oss minska vår klimatpåverkan, säger Therese Friberg, ekonomi- och finansdirektör på Electrolux.

Projekt som bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling

Det nya ramverket har utvecklats tillsammans med SEB i linje med branschstandarden Green Bond Principles 2018. Projekt som kan komma i fråga för finansiering är sådana som bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling samt Parisavtalet. Ramverket har genomgått en oberoende utvärdering av centret för internationell klimatforskning, Cicero.

Electrolux kommer årligen presentera en Green Bond Impact Report.

Läs mer: Svenska mikroalger bäst i test

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.