nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Fjällnäradomarna
Mark- och miljödomstolen har beslutat att bevilja prövningstillstånd i de fem målen. FOTO: Ola Jennersten

Skogsstyrelsen får kraftigt minskat anslag – varslar 124 personer

2019 får Skogsstyrelsen endast 100 miljoner kronor i anslag, vilket leder till att de gör ett uppehåll i arbetet med att formellt skydda skog. Bristen på pengar gör också att Skogsstyrelsen varslar 124 anställda över hela landet.

  • Annons 1

Uppehållet gäller från januari och innebär även att inga nya beslut om biotopskydd eller tecknande av naturvårdsavtal kommer fattas. Även pågående ärenden kommer att påverkas. Orsaken är att budgeten krympt från 300 miljoner kronor till 100 miljoner kronor.

Det är också oklart hur frågan om ersättning i ärenden som rör nekad avverkning i fjällnära skog kommer att påverka budgetutrymmet, en process som just nu pågår i domstol.

Tecknar inte nya uppdragsavtal

– Hur stort eller litet anslag vi får beslutas av regeringen och det har vi som myndighet att förhålla oss till. Det vi kan göra är att vara tydliga med konsekvenserna och de prioriteringar vi måste göra, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist till Miljö & Utveckling.

Skogsstyrelsen kommer inte teckna några nya uppdragsavtal om naturvårdande skötsel i de skyddade områden Skogsstyrelsen ansvarar för. De kommer heller inte handlägga pågående ärenden gällande områdesskydd.

Kommer ersättningar till markägare slopas?

– Det kommer vara betydligt färre markägare som får ersättning för den skog som vi skyddar formellt genom biotopskydd och naturvårdsavtal, de delar som Skogsstyrelsen hanterar. Budgeten för det här har minskats till en tredjedel och det måste vi anpassa oss efter, säger Herman Sundqvist.

124 personer får gå

Som en direkt följd på den minskade budgeten och regeringens beslut att avsluta en rad uppdrag, exempelvis Naturnära jobb, meddelar Skogsstyrelsen att de kommer varsla 124 anställda.

– Som en direkt konsekvens avslutar vi arbetsmarknadsprojektet Naturnära jobb men avbryter också den nationella, utökade inventeringen av nyckelbiotoper. Det kommer finnas mindre pengar till ersättning för de markägare som fått sin skog formellt skyddad och därför har vi också gjort ett uppehåll i det arbetet tillsvidare. Vi har nyss också meddelat att myndigheten lämnat in ett varsel som rör 124 personer över hela landet, men vad den slutgiltiga siffran sedan blir vet vi ännu inte, säger Herman Sundqvist.

Drabbar nästan alla kontor i landet

Skogsstyrelsen har kontor över hela landet och finns representerat i samtliga län. Varslet berör mellan fem och elva tillsvidareanställda i alla län utom i Västernorrland. Skogsstyrelsen har i dag nära 800 tillsvidareanställda.

Tror ni att den nya regeringen kan komma att ändra anslaget till er i vårändringsbudgeten?

– Det kan vi inte spekulera i, vi måste arbeta efter de förutsättningar och beslut som gäller just nu. Ändras de framöver, ja då får vi anpassa oss då, säger Herman Sundqvist.

Miljö & Utveckling frågar Jakob Lundgren, pressekreterare för miljö- och klimatminister Isabella Lövin, 0m regeringen har planer på att ändra anslaget till Skogsstyrelsen i vårändringsbudgeten:

– Vi kan inte kommentera de anslagen idag. I vårändringsbudgeten kommer den stora satsningen vara att återföra pengar till miljö- och klimatåtgärder. Hur det påverkar just Skogsstyrelsens anslag kommer vi återkomma till när vårbudgeten presenteras, säger Jakob Lundgren.

Läs mer: Kemikalieinspektionen ger grönt ljus till förbjudna neonikotinoider

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.

  • Annonskod Huvudspalten 4