Efterfrågan på hållbarhetskunskap ökar – Husstainability förstärker

Karriär Erik Huss har i femårstid drivit Husstainability själv, men efterfrågan på hållbarhetskunskap ökar och nu rekryterar han en kollega. Från och med årsskiftet är miljövetaren Emma Rehnberg Jensen, vice vd på bolaget.

Efterfrågan på hållbarhetskunskap ökar – Husstainability förstärker
Emma Rehnberg Jensen. Foto: Erik Huss

2016 grundade Erik Huss, Husstainability. Ett konsultföretag som hjälper verksamheter att hänsyn till naturen och samtidigt vara lönsamma. Erik Huss har sedan dess drivit företaget själv men på grund av en hög efterfrågan behöver han nu ta in förstärkning.

– Efter pandemin har efterfrågan på tjänster inom hållbarhet och klimatkunskap ökat markant och jag känner att bolaget behöver växa och utöka sin kapacitet. Bara sedan augusti har Husstainability fått in ett 20-tal förfrågningar, där hälften redan har blivit kunder. Detta behov har jag inte sett sedan bolaget startades 2016, säger Erik Huss i ett uttalande.

Ny vice vd på Husstainability

Från och med årsskiftet har miljövetaren Emma Rehnberg Jensen börjat som vice vd i bolaget.

– Emma började som trainee i augusti märkte jag snabbt att hon hade insikter och en förmåga utöver det vanliga. Hon överlevererade på alla områden, förstod snabbt komplicerade affärsstrategier och har ett utvecklat systemtänk – och blev en stor tillgång i möten med presumtiva kunder. Därför känns det fantastiskt att Emma tackade ja till positionen som vice vd i Husstainability, säger Erik Huss.

Emma Rehnberg Jensen kommer ursprungligen från Danmark. Hon är utbildad miljövetare vid Södertörns Högskola och har under sin studietid gjort praktik på tankesmedjan Fores där hon arbetade med boken ”Planned obsolescence – built not to last” (Planerat åldrande).

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.