Biologisk kemikalie kan ersätta olja

Biobaserad bärnstenssyra kan ersätta oljebaserade kemikalier i livsmedel, kosmetika, lösningsmedel och bränslen. Luleå tekniska universitet har varit med och tagit fram ämnet som nu är på god väg att kommersialiseras.

Olja används idag för att framställa en mängd olika produkter, plast, bränsle och inte minst kemikalier sedan används i kosmetika och livsmedel. Ett problem är dock att produkterna både är hälsovådliga och kostsamma att framställa. Vid Luleå tekniska universitet har man under många år arbetat för att hitta biobaserade ersättare till kemikalier framställda fråm petroleum och nu börjar forskningen ge resultat. Den nya produkten, bärnstenssyra, tillverkas mycket förenklat av biomassa och koldioxid som jäses samman i en fermenteringsprocess. Utsläppen blir minimala.

– Själva processen är egentligen inte så komplicerad. En bakterie matas med biomassa i form av socker och under rätt förhållanden bildas bärnstenssyra. Men det har tagit många års arbete att hitta rätt bakterie och de bästa förutsättningarna, berättar Kris Berglund, professor i biokemisk och kemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet.

Kräver koldioxid

I processen används bara naturliga produkter och inte ens bakterierna är genmodifierade. Enligt Kris Berglund är processen mycket fördelaktig ur ett miljöperspektiv. Eftersom bärnstenssyraproduktionen kräver en koldioxid kan den exempelvis med fördel läggas i anslutning till industrier som har koldioxid som biprodukt i sin process. Deras överflöd kan då användas i produktionen av bärnstenssyra istället för att gå rakt ut i luften.

Ska marknadsföras globalt

Bärnstenssyra kan faktiskt användas för att ersätta oljebaserade produkter i alla de ämnen där de används idag, i livsmedel, smink och specialkemikalier samt som kemiskt mellanled vid tillverkning av biologiskt nedbrytbara polymerer. Syran kan också användas som lösningsmedel, i kylvätskor och som tillsatsmedel i bränsle.

Bärnstenssyra ska nu marknadsföras av de båda företagen Diversified Natural Products Incs, DNP och Agro Industrie Recherches det Développments, ARD. Den första kommersiella produktionsanläggningen har byggts i franska Pomacle och så småningom kommer anläggningarna att bli fler, enligt Kris Berglund som räknar med att försäljningen ska vara igång redan under nästa år.

Den stora utmaningen framöver är inte teknisk, utan att skapa en bra organisation för marknadsföring och försäljning, men man har stora bolag i ryggen som stöd. Företagen har redan fått en första order från ett livsmedelsföretag som vill ersätta de syntetiska komponenterna i tillverkningen med bärnstensyra och Kris Berglund tror att bärnstenssyra har stor potential i att ersätta olja i många produkter. De branscher som använder stora mängder olja visar större intresse i takt med att oljepriset stiger.

– Vi var konkurrenskraftiga redan när oljepriset var lågt, jag tror att intresset bara kommer att öka ytterligare, säger Kris Berglund.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.