Avfallshantering gemensam sak i tre kommuner

Genom att satsa på en gemensam avfallshantering har de tre mindre kommunerna, Vara, Vårgårda och Herrljunga uppnått stora fördelar. Miljön kring återvinningsstationerna blir snyggare och hämtningen av avfall hos kunderna sker betydligt smidigare. Dessutom sparas pengar åt kommuninvånarna.

I dag är människor i allt större utsträckning kritiska mot nedskräpningen vid återvinningsstationerna. De ansvariga för avfallshanteringen i kommunerna förstår kritiken och strävar efter allt bättre lösningar ur ekonomiska och miljömässiga aspekter. Kommunerna Vara, Herrljunga och Vårgårda, som ligger likt ett radband längs E20 i Västra Götaland, visade sig ha samma typ av problem för sin avfallshantering. I alla tre kommunerna bor också hälften av befolkningen på landsbygden och invånarantalen är ungefär lika stora.

Framtida avfallshantering

Fokus i det samarbete som inleddes låg på den framtida hanteringen av hushållsavfall och det allt större problemet med nedskräpning vid återvinningsstationerna.

Diskussionerna ledde till en gemensam upphandling och resultatet av denna blev att man valde ett fortsatt samarbete med Ragn-Sells som redan tidigare hade haft hand om den kommunala renhållning i de tre kommunerna. I den nya överenskommelsen med Ragn-Sells utökades innehållet i avtalet med möjligheten för hushållen att få sitt returmaterial hämtat direkt hos dem samtidigt med det ordinarie avfallet. Tjänsten kostar 290 kronor per år och i det ingår omhändertagande av förpackningar av metall, glas, tidningar, returpapper det vill säga sådant kunden tidigare kunnat lämna vid förpackningsinsamlingens återvinningsstationer. Hämtning sker med lastbilar där det kommer att finnas ett flertal fack för olika material. Kunden i tätorten och på landsbygden får tio procents lägre pris för hämtning av avfall, tack vare det samarbete kommunerna åstadkommit. Ragn-Sells i sin tur har avtal med förpackningsinsamlingens entreprenörer för omhändertagande av materialen.

– I praktiken träder det nya avtalet i kraft den 1 april, säger Pierre Bolvede, förvaltningskamrer på Vårgårda kommun. Nu hoppas vi på bättre service för äldre och handikappade och på att det blir mindre avfall som går till deponi, vilket minskar våra kostnader. Systemet bör även vara attraktivt för personer mellan 30 och 50 år som oftast har ont om tid och istället kan tänka sig köpa en tjänst för avfallshantering.

Fräschare miljö

En annan fördel med hämtningen direkt hos hushållen är att miljön runt återvinningsstationerna blir fräschare eftersom mindre avfall lämnas där.

– I Herrljunga kommun är invånarna bra på källsortering, säger kretsloppshandläggare Emma Jansson, men avsikten är att kunna ta bort vissa olämpliga återvinningsstationer. Smidighet för kunden är den övervägande orsaken till att vi fattade detta beslut omkring hanteringen av sopor. Vi får ett komplett återvinningssystem och dessutom sparas miljö genom att transporterna minskas. Ekonomi och miljö samordnas på bästa sätt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.