Avfallsberget krymper – återvinningen växer

Avfall Förra året minskade avfallsmängden med 458 kilo per person i Sverige jämfört med året innan. Samtidigt som avfallet minskar går en allt större del till biologisk återvinning.

Avfallsberget krymper – återvinningen växer
Free Images

Drygt 16 procent av det totala hushållsavfallet återvanns genom rötning eller kompostering förra året. – Allt fler kommuner har infört insamling av källsorterat matavfall, nu är det cirka 170 kommuner. Det är en förklaring till ökningen av biologisk återvinning. Där matavfallet samlas in separat går det till biologisk återvinning i stället för energiåtervinning, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist i ett pressmeddelande. Även andelen som går till materialåtervinning ökar, 2013 var det 33,2 procent av hushållsavfallet. Endast 0,8 procent gick till deponering – en väldigt låg nivå jämfört med övriga Europa.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.