Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Utredning om miljömålen får kritik

I veckan överlämnades utredningen om miljömålens framtid till regeringen. Kritikerna menar att förslagen sänker tempot i miljöarbetet.

Utredaren Rolf Annerberg har haft i uppdrag att se över systemets struktur för att miljömålsarbetet ska bli effektivare. I utredningen föreslås bland annat nya kriterier för när miljömålen kan anses vara uppnådda. Det befintliga generationsmålet, alltså att de stora miljöproblemen ska vara lösta till nästa generation, ändras. Enligt det nya förslaget anses ett mål nått om miljökvaliteten uppfylls till 2025. Men också om tillräckliga åtgärder är genomförda för att på sikt nå målen. Enligt utredaren blir målen fortfarande ambitiösa, men mer realistiska och inte omöjliga att nå. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet menar att detta innebär en allvarlig försämring av arbetet med miljömålen.

– Vänsterpartiet anser att det snarare handlar om regeringens ovilja att satsa på miljöfrågorna i den utsträckning som krävs. Gång på gång har beslut tagits som går tvärt emot vad miljömålen kräver. Vi anser att det är de vetenskapliga rönen och vad naturen kräver som ska vara grunden för de politiska satsningar som måste till för en hållbar samhällsomställning, säger Wiwi-Anne Johansson, miljöpolitisk talesperson (v).

”Fördröjer miljöarbetet”

Dessutom är partierna kritiska mot förslaget att tillsätta en politisk beredning. Beredningen ska lämna förslag till regeringen och på uppdrag av densamma ta fram strategier med etappmål. Miljömålsrådet ska användas som experter och arbetsgrupper, med företrädare från näringsliv, kommuner, länsstyrelser och organisationer ska bjudas in i arbetet. Etappmålen ska ersätta de delmål som finns idag och som riksdagen beslutar om. Enligt förslaget ska beredningen skapa debatt om hur miljökvalitetsmålen kan nås och ge regeringen råd. Enligt kritikerna innebär förslaget att miljöarbetet fördröjs.

– Kommitténs förslag vill införa ett extra led mellan det att problem upptäcks och att det kommer förslag om att göra något åt det. Det kommer nu att behöva ta en omväg förbi ministern och departementet. Det kommer att dra ner tempot i miljöarbetet. Risken för att frågor blir liggande i långbänk ökar påtagligt, säger miljöpartiets riksdagsledamot Karin Svensson Smith.

I utredningen föreslås också att Naturvårdsverket tar över Miljömålsrådets roll som samordnare av miljömålsuppföljningen och att Statskontoret gör oberoende utvärderingar av styrmedel och myndigheters miljöarbete.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.