Svenskt bolag klimatberäknade Cop-delegaternas mat

Klimat När Cop-delegaterna skulle välja lunchrätt fanns information om klimatpåverkan på menyerna. Bakom siffrorna döljer sig ett svenskt start-upbolag med rötter på KTH i Stockholm.

Svenskt bolag klimatberäknade Cop-delegaternas mat
Henric Hansson, Klimato, berättar hur bolagets siffror hamnade på menyerna på Cop26. Foto: UNFCCC/Klimato

Livsmedel står för en stor del av klimatutsläppen, något som det cateringföretag som stod för måltiderna på Cop26 ville belysa. Med hjälp av det svenska bolaget, Klimato, beräknades klimatutsläppen för samtliga olika rätter som serverades på klimattoppmötet. Informationen fanns väl synlig på menyerna.

Cop26 – utan mat på agendan

Henric Hansson är grundare av Klimato, som har sitt ursprung på KTH i Stockholm.

– Trots att maten står för upp till 37 procent av de globala utsläppen, saknades frågan om matindustrin som en punkt på den officiella agendan för Cop26. Det ville vi få ändring på och både vi och Levy var glasklara med att denna information skulle finnas med för att lyfta matens klimatpåverkan, säger han till Miljö & Utveckling.

Hur gick det till när ni fick uppdraget?

– Cateringföretaget, Levy, kontaktade oss för att utvärdera klimatpåverkan från menyn. Efter att ha visat hur vår app fungerar, var Levy väldigt överraskade över hur enkelt det faktiskt var att komma igång och vi satte genast igång med beräkningarna. Med tanke på mängden recept och information var det viktigt att verktyget möjliggjorde egen datahantering för ansvariga på Levy. Efter en snabb introduktion i vårt verktyg satte de igång med klimatberäkningarna, sedan stod vi för kvalitetssäkring.

Vilka data baserar ni era klimatberäkningar på?

– För att göra beräkningarna under Cop26 använde vi oss av vår egen databas som innehåller klimatdata från livscykelanalyser (LCA) av livsmedel. Databasen har utvecklats sedan 2019.

Menyerna kunde ha sett annorlunda ut

Henric Hansson vet inte om informationen påverkade valet av mat under mötet. Men han misstänker att mer information om matens klimatpåverkan kunde ha påverkat menyernas utformning, om den informationen funnits redan från början.

– Det var väldigt uppenbart att man vid planeringen av konferensen fokuserat på närodlat. I stort sett alla råvaror var från Skottland. Att man dessutom fokuserat på växtbaserat var också tydligt, cirka 60 procent av måltiderna på menyn var vegetariska. Däremot kan man ju inte utesluta att hade man endast tittat på våra klimatvärden, så hade nog menyn sett annorlunda ut.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.