Svensk konsumtion står bakom ökade utsläpp

Utsläppen av växthusgaser från svensk konsumtion ökar. Men inte här i Sverige.

Forskare på KTH har tillsammans med forskare på Statistiska Centralbyrån, SCB, studerat utsläpp av bland annat växthusgaser som orsakas av svensk konsumtion.

Studien visar att även om utsläppen i Sverige minskar, så ökar utsläppen som orsakas av svensk konsumtion totalt sett.

– Trots att de svenska utsläppen har minskat här hemma, så har de ökat totalt eftersom utsläppen utomlands till följd av vår konsumtion har ökat, säger Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys på KTH.

Per person är växthusgasutsläppen från svensk konsumtion enligt rapporten cirka 10 ton per år, vilket är ungefär samma som genomsnittet i EU.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.