Större bensinstationer måste sälja förnybart

Trafikutskottet har sagt ja till regeringens förslag om att stora bensinstationer måste sälja förnybara bränslen som exempelvis etanol eller biogas från och med 1:a april 2006.

Regeringen kom tidigare i år med ett förslag om att det ska bli lag på att alla större bensinstationer måste sälja förnybara bränslen som exempelvis etanol och biogas.

I propositionen föreslog man att de som säljer mer en 3 000 kubikmeter bensin eller diesel per år kommer att beröras i en första fas. Sedan ska kraven successivt skärpas fram till 2010 så att allt fler bensinstationer omfattas av de nya reglerna. De mackar som säljer mindre än 1 000 kubikmeter fossila bränslen varje år kommer inte att beröras.

Senare datum

Lagförslaget har nu fått godkänt från trafikutskottet, men trafikutskottet vill skjuta upp datumet från när det ska börja gälla, från den 1 januari till den 1 april 2006. Dessutom vill de också att de mindre mackarna ska få längre tid på sig innan de omfattas av lagen.

Enligt trafikutstkottet måste regeringen också följa utvecklingen mycket noga så att inte något förnybart bränsle gynnas framför något annat. Om man skulle märka av en snedfördelning måste regeringen komma med ett förslag på hur det kan rättas till innan budgetpropositionen för år 2008, skriver utskottet. De vill också att regeringen ska ta fram en långsiktig strategi för att stimulera tillgången och efterfrågan på förnybara bränslen. Alla de fyra borgerliga partierna säger nej till förslaget eftersom det anser att det inte är teknikneutralt och kan motverka sitt syfte. Riksdagen planerar att ta ett definitivt beslut i frågan innan jul.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.