Stor oro för naturkatastrofer: ”En tydlig varningsklocka”

Social Hållbarhet I spåren av lågkonjunkturen växer oron för arbetslöshet bland unga svenskar. Samtidigt delar åtta av tio också bekymret över klimatrelaterade kriser, inklusive översvämningar och andra naturkatastrofer. Det visar en ny undersökning.

Stor oro för naturkatastrofer: ”En tydlig varningsklocka”
Foto: Adobe stock.

41 procent av unga i åldersgruppen 18-29 år känner oro inför möjligheten att bli arbetslösa under det kommande året. Denna oro är särskilt utbredd bland dem som tjänar mindre än 25 000 kronor per månad.

Det här visar en ny undersökning som PwC har tagit fram med hjälp av Sifo.

– Hushållens ekonomi har fått sig en törn under det senaste året och utrymmet i plånboken krymper. Så många som 83 procent oroas av den svaga kronkursens inverkan på svensk ekonomi, och många befarar att deras pengar inte ska räcka till eller att de ska bli arbetslösa, säger Jörgen Haglund, vice vd PwC Sverige, i en kommentar.

Stor oro för naturkatastrofer

Förutom att vara oroade över den egna ekonomin, delar även 79 procent av respondenterna farhågan att Sverige ska drabbas av naturkatastrofer såsom skogsbränder, översvämningar och torka.

– Klimatrelaterade krishändelser blir alltmer påtagliga, så även här i Sverige. Konsekvenserna är stora för samhället och enskilda individer, och är en tydlig varningsklocka för oss alla. Vi behöver intensifiera vårt klimatarbete för framtida generationers skull, avslutar Jörgen Haglund.

Övriga resultat från undersökningen:

  • Fortsatt oro för stigande matpriser

86 procent uttrycker rädsla för att matpriserna kommer att fortsätta att öka. Intressant nog är det fler kvinnor än män som delar den här bekymringen, där 89 procent av kvinnorna är oroade.

  • Räntehöjningar väcker oro i medelåldern

Oro för ökade bostadsräntor är mest utbredd bland personer i åldersgruppen 30-49 år, där hela 75 procent uttrycker denna oro. Resultaten pekar också på att Stockholmare är mer benägna att oroa sig för räntehöjningar jämfört med invånare i Malmö och Göteborg.

  • Återigen oro för hälsorelaterade utmaningar

En betydande andel, 55 procent, uppger att de är oroliga för att en ny pandemi ska bryta ut och påverka deras hälsa och samhället i stort.

Om undersökningen
PwC genomförde undersökningen med stöd av Kantar/Sifo i juni 2023. 1 108 privatpersoner i åldrarna 18-80 år deltog. Undersökningen ingår i en serie som relaterar till omställning och utveckling, där PwC:s ambition är att bidra till att lösa komplexa utmaningar i det svenska samhället.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.