Stockholmarna dåliga på sortering

Avfall Stockholmarna behöver blir bättre på att lämna in sorterat matavfall. Nu ska en gemensam kampanj från de 25 kommunerna i regionen råda bot på problemet.

Stockholmarna dåliga på sortering

25 av Stockholms läns 26 kommuner erbjuder idag separat matavfallsinsamling, men de insamlade mängderna är fortfarande låga. Idag källsorteras bara en fjärdedel av matavfallet, vilket är långt ifrån det nationella målet för 2018.

Kvaliteten och mängden varierar också mellan kommunerna. De flesta får in bra kvalitet på matavfallet, men för små mängder. Andra får in stora felsorterade mängder, där matavfallet är blandat med hushållssopor och grovsopor.

Fördubbla insamling

Nu gör Stockholms läns kommuner en gemensam kraftsamling som ska uppmuntra stockholmarna att källsortera sitt matavfall. I kampanjen ”sorteramatresten.se” ska man informera om hur matavfallssortering fungerar, varför det är viktigt och hur man själv kan sätta igång. Kampanjen består av en webbplats, tre reklamfilmer och reklam i kollektivtrafiken.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.