Standard för hållbara evenemang i startgroparna

Evenemang världen över har ofta stor påverkan på miljön. Nu kommer en standard för hållbara evenemang som ska råda bot på problemet. Tanken är att den ska vara helt färdig till OS 2012.

Standard för hållbara evenemang i startgroparna

Strax innan jul hölls det första intressemötet på svensk mark för den nya standarden som ska få beteckningen ISO 20121. Den nya standarden ska underlätta för olika aktörer att ta hänsyn till miljö, social hållbarhet och ekonomi när större evenemang, till exempel mässor, festivaler och sportevenemang arrangeras.

– Många företag är bra på miljöfrågor och har kanske till och med ett miljöledningssystem att luta sig mot. Men problemet är att större evenemang hamnar utanför den dagliga verksamheten och ofta är det många olika aktörer inblandade. Då är det lätt att glömma bort miljöfrågorna, säger Henning Törner på SIS.

Snäv tidsplan

Det stora arbetet med att ta fram den nya standarden ska ske under detta år, med målet att vara helt färdigt till OS i London 2012. En rätt tight tidsplan i ISO-mått mätt. Under nästa vecka ska den första internationella mötet hållas i London, men redan nu finns det ett förslag till en struktur som utgår från en brittisk standard.

För svensk del pågår arbetet inom SIS med att sätta ihop en teknisk kommitté som enligt planerna ska komma igång med arbetet i februari.

– Vi vill gärna få ett brett deltagande av olika typer av organisationer, allt ifrån beställare och leverantörer till logistiker, finansiärer och arrangörer, berättar Henning Törner.

Eftersom standarden ska ta ett bredare hållbarhetsgrepp ska frågor som rör säkerhet och tillgänglighet också ingå. Den svenska kommittén ska dessutom jobba med att ta fram rent praktiska hjälpmedel som exempelvis checklistor.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.