Samlad europeisk havsforskning

Euromarine är ett nytt europeiskt tvärvetenskapligt nätverk för havsforskning som täcker allt från gener till ekosystem.

– Det blir allt viktigare inom havsforskningen att ta helhetsgrepp och undersöka samma problem från så många olika perspektiv som möjligt. Därför måste kunskapsutbytet mellan forskare från olika discipliner bli mer effektivt. Det är till exempel viktigt att information om en fisks gener når fram till forskare som studerar miljön där fisken lever och tvärtom, säger Mike Thorndyke på institutionen för marin ekologi vid Göteborgs universitet som samordnar planeringsarbetet för Euro Marine.

Målet med nätverket är utveckla strategier och tjänster för att hjälpa till med prioriteringar förs forskningen och att underlätta informations- och kunskapsutbyte mellan forskare. Bakom står de tre nätverken Eur-Oceans, Marbef och Marine Genomics Europe som tillsammans representerar 120 institut och organisationer i Europa.

I januari 2013 ska palneringsarbetet vara klart och EU-kommissionen har finansierat planeringsfasen med en miljon euro

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.