Samarbete ska öka exporten av svensk cleantech

Att förbättra möjligheter till export och etablering för svensk cleantech i utvecklingsländer. Det är meningen med ett nytt samarbete som vill ge mindre företag en skjuts ut i världen.

Det är de fem statliga bolagen Almi, Exportrådet, Exportkreditnämden, Svensk exportkredit och Swedfunds som startat samarbetet. Anledningen är att de ser ett ökat intresse för export och att de vill finnas som stöd för även mindre företag som har det svårare att slå sig fram utanför Sveriges gränser. Men de finns även tillgängliga för större företag och affärer. För att lyckas försöker de nu sprida sitt samarbete till företag genom informationsträffar.

– Cleantech är ett marknadsområde där det finns stor potential för svensk export, säger Bo Leander från Svensk Exportkredit, SEK.

Exportlån för mindre företag

Tanken är att bolagen tillsammans ska erbjuda både information, finansiering, rådgivning, riskkapital, skydd mot betalningsrisker och expertkunskap om länder och branscher.

Almi har bland annat tagit fram ett exportlån tillsammans med SEK och Exportkreditnämnden, EKN. Exportlånet är ett valutalån som riktar sig till mellanstora företag som fått exportorder eller som gör satsningar för att öka eller börja exportera från en lönsam hemmamarknad. Exportrådet är också inkopplat i exportlånet och ger stöd med så kallad Steps to export som består av nulägesanalys och affärsplan.

Garanti kan främja

EKN finns med som partner för att främja svensk export med garantier och de erbjuder tre olika garantityper. De har en särskild satsning på små och medelstora företag. SEK administrerar det statsstödda exportkreditsystemet och systemet med biståndskrediter till utvecklingsländer.

Swedfund är svenska statens riskkapitalbolag för utvecklingsländer och länder i Östeuropa som inte är med i EU. I slutet av förra året tog de över ansvaret för startprogrammet från Sida och startade programmet Swedpartnership. Övertagandet innebär bland annat att stödet omfattar fler antal länder och de erbjuder företag stöd för utrustning och kunskapsöverföring.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.