Otillåtna blyhalter i produkter från Clas Ohlson och Biltema

Elektronikvaror sålda hos Clas Ohlson och Biltema innehåller höga och sannolikt otillåtna halter av bly och den giftiga tungmetallen kadmium, enligt laboratorietester som genomförts på uppdrag av Swedwatch. Testerna är genomförda på sex olika varor producerade i Kina och visade bland annat att flera av varorna inte följer EU-direktivet RoHS som reglerar tillåtna halter av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i elektroniska och elektriska produkter. RoHS-direktivet gäller alla varor som importerats till EU från och med den 1 juli 2006. Analyserna visade också att flera varor innehöll mycket höga halter brom. Det höga brominnehållet betyder med stor sannolikhet att bromerade flamskyddsmedel som i många fall är hälso- och miljöfarliga, även om de inte är förbjudna, har använts. De båda företagen saknar fullgod kontroll över innehållet av farliga ämnen i sina varorna, menar Swedwatch.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.