-->

Ola Hansén lämnar WWF för H2 Green Steel

Karriär Ola Hansén lämnar vid årsskiftet Världsnaturfonden WWF för ett jobb på H2 Green Steel. Om tre år ska produktionen av fossilfritt stål, vara i gång, och Ola Hanséns uppgifter kommer delvis handla politik, styrmedel och regelverk för att lyckas med satsningen.

Ola Hansén lämnar WWF för H2 Green Steel
Ola Hansén lämnar WWF för H2 Green Steel. Foto: WWF

Efter fem år på Världsnaturfonden WWF lämnar Ola Hansén sin position som expert och talesperson för klimat- och energifrågor. Han kommer i stället att arbeta med omvärldskontakter och politiskt påverkansarbete på H2 Green Steel.

– Det är en ambitiös tidsplan att få produktionen på plats till år 2024. Jag och mina närmaste kollegor på public affairs-avdelningen kommer sannolikt hantera frågor som rör tillstånd eller regelverk för infrastruktur i form av el och transporter. Det kan vara styrmedel som utsläppshandeln som behöver förbättras, förklarar han och tillägger:

– Det kommer inte vara brist på saker att göra

Ola Hansén: Ville hitta lösningarna i stället för att se problemen

Han har enligt honom själv en rätt så brokig bakgrund. Han är idag utbildad civilingenjör, men skulle från början ha blivit biolog, men hoppade av biologlinjen.

– Jag kände att jag ville jobba mer med att hitta lösningarna i stället för att se vad som är problemen. Jag visste då att ingenjörsprogrammet på KTH hade en ny miljöinriktning så jag gick dit.

”Tittade på första generationens miljöindikatorer”

Efter examen började han på forskningsinstitutet IVL, där han jobbade med systemstudier bland annat inom miljö och finans.

– Vi var lite tidigt ute på IVL och tittade på första generationens miljöindikatorer, och hur den finansiella sektorn skulle kunna granska risker, placeringar och även krediter utifrån det, berättar Ola Hansén.

Hann bytte från IVL till PWC, och sedan vidare till Naturvårdsverket. Där arbetade han med implementeringen av EU:s utsläppshandel, ETS, i Sverige.

Du som jobbat med implementeringen av ETS, är du nöjd med utvecklingen av den?

– Ja, som helhet måste man ju vara nöjd, även om det självklart finns delar som behöver justeras. En kritik har varit att det var väldigt låga priser under väldigt många år, medan nu har vi bland annat tack vare stabiliseringsmekanismen rekordpriser på utsläppsrätter. Man ska komma ihåg att främsta syftet när systemet startade var att få ner utsläppen i de sektorer som täcks in, och det har man ju lyckats med

ETS kan drabbas satsningen på fossilfritt stål

Det har funnits problem med EU:s utsläppshandel. Kritiken har bland annat handlat om att andelen gratis tilldelning av utsläppsrätter varit för stor. I det nuvarande förslaget från kommissionen, finns även ytterligare problem som kan drabba Ola Hanséns kommande arbetsplats, menar han.

– Förslaget kommer inte bara innebära att den fria tilldelningen fortsätter, utan också att den förlängs till år 2035, för H2 Green Steels konkurrenter. Det gäller att försöka få bort den fria tilldelningen så snart som möjligt för att skapa en rättvis marknad, där det ska kosta att släppa ut, inte att de som tar fram lösningar som fossilfritt stål ska missgynnas.

Började längta efter mer praktiskt och mindre adminstrativt

Efter sejouren på Naturvårdsverket kom han kontakt med Energimyndigheten. I 10 år jobbade han på den internationella klimatenheten varav de fyra sista som chef. Till slut tog en längtan efter mer praktiska och mindre administrativa uppgifter över, han beslutade sig för att lämna.

– Jag kände att det hände så mycket spännande med Parisavtalet och den positiva kostnads- samt teknikutvecklingen för de nya förnybara energislagen. Som chef kom jag lite för långt ifrån detaljerna i sakfrågorna, och tänkte att det vore kul att jobba som expert igen, säger Ola Hansén.

Ingen tanke på WWF

Han hade först inte en tanke på Världsnaturfonden WWF. Men en tidigare kollega jobbade där, vilket fick honom att ge det en chans.

– Jag gick på magkänslan, och jag tyckte det lät roligt helt enkelt, säger han.

I år är det drygt fem år sedan han klev in som senior rådgivare på WWF för klimat- och energifrågor. Ett brett fält där han hållit koll på politiken både på svensk-, EU- och globalnivå men även stöttat WWF:s kontor i södra Afrika.

– Det handlar om allt från vad FN kommer fram till i sina rapporter till att stötta internt i kommunikationskampanjer och säkerställa att vi har vetenskapsbaserad information, försöka påverka klimatpolitiken samt vara talesperson i de här frågorna externt, berättar Ola Hansén.

Hur har det varit på WWF?

– Det en jättebra organisation med en trevlig arbetskultur, kunniga kollegor och ett väldigt kompetent nätverk. Jag kommer sakna personerna, och nätverket. Miljörörelsen är väldigt duktiga på att samarbeta för att de har så lite resurser. Företag har ju en annan konkurrenssituation och delar inte alltid information, så det blir en spännande utmaning att hålla sig väl med mina gamla kontakter. Det kommer bli sorgligt att lämna.

Varför väljer du nu att börja på H2 Green Steel?

– Jag hade följt bolaget och när jag fick frågan lät det spännande, roligt och jag gillar att testa nya saker! Det var en ”no brainer”. Sedan har jag drivits av att böja den globala utsläppskurvan nedåt i den takt som behövs. Det är det som kommer göra skillnad och som varit min drivkraft de senaste 20 åren, säger Ola Hansén och fortsätter:

– Malmbaserad stålproduktion står för 6 till 7 procent av de globala klimatutsläppen. Kan vi visa att det här går att lösa i kommersiell skala och resten av världen följer efter så är det potentiellt sju procent som man kommer kunna skala av den globala kurvan.

Vad tänker du att du kommer bidra mest?

– Dels är det kunskapen om EU-politik. Jag har också kontakter på EU-nivå, där jag bland annat haft dialog med miljörörelsen kring gemensamma frågor. Sedan är jag analytisk och kan snabbt sätta mig in i nya frågor och se olika perspektiv. Som talesperson är jag van att kunna förklara varför det här är viktigt på ett enkelt sätt.

Vad ser du mest framemot?

– Att kunna vara med i ett av spetsbolagen i den gröna omställningen och därmed bidra till att böja den här globala utsläppskurvan. Det är jättespännande att vara med i ett bolag som kan bli först i världen med att kommersialisera det här. De av mina blivande kollegor jag träffat är otroligt kompetenta med väldigt varierande bakgrund. Jag kommer lära mig massor.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.