Nytt projekt ska söka svar på spårbarhet för hållbara värdekedjor

Cirkulär ekonomi I ett nytt projekt med över 50 aktörer från det svenska näringslivet hoppas man söka svar på spårbarhet för hållbara värdekedjor. Projektet är ovanligt stort och det är även där styrkan ligger enligt projektledaren, Malin Rosqvist.

Nytt projekt ska söka svar på spårbarhet för hållbara värdekedjor
Malin Rosqvist på Rise. Foto: Rise

Hela världen står idag inför stora utmaningar med klimatomställning. Framförallt behöver alla aktörer gå från en linjär ekonomi till en cirkulär där återanvändning och återvinning är centralt. Företag behöver också bli bättre på spårbarhet för att skapa hållbara värdekedjor.

Fakta

Det här är CIRCLA

  •  Projektet heter CIRCLA och är en sorts plattform där olika branscher kan lära av varandra. Förhoppningen är att projektet ska bidra till en storskalig omställning av industrin, och att Sverige kan fungera som ett gott exempel på vad aktörer kan åstadkomma genom samverkan.
  • Målet är att identifiera metoder för spårbarhet och informationsdelning, för att bidra till mer hållbar produktion och konsumtion, samt en markant ökad återanvändning av material och en minskad mängd avfall.
  • CIRCLA är en nationell satsning med delprojekt som leds av RISE, Chalmers industriteknik, Mälardalens högskola, Svenskt Trä och Ragn-Sells.
  • Bakom satsningen står fem strategiska innovationsprogram i samarbete med Delegationen för cirkulär ekonomi som under det senaste året arbetat med att formera ett samarbete som spänner över flera branscher.
  • I projektet som kommer att pågå under tre år medverkar fler än 50 aktörer med ett gemensamt intresse för spårbarhet i industriella värdekedjor.
  • Projektet finansieras dels genom bidrag från Vinnova inom ramen för det strategiska området Hållbar Industri, dels genom de deltagande företagen; totalt omkring 37 miljoner kronor.
  • Programmen bakom satsningen är PiiA – Processindustriell IT & Automation, BioInnovation, Re:Source, Metalliska material och Swedish Mining Innovation.

Källa: www.crcla.se

Att som enskilt företag åstadkomma det på egen hand är inte helt lätt, för att lösa problemet startar nu ett ovanligt stort projekt upp, CIRCLA.

– Det är ovanligt att få sätta ihop ett så det blir ett sådant här stort projekt. Ofta blir sådana här projekt ganska små, och ligger på kanske ett par tre aktörer och upp till fem miljoner kronor. Men tillsammans går det att göra mycket mer, säger Malin Rosqvist, projektledare på Rise och för projektet.

Fem utvalda projekt är med

Av flera hundra innovationsprojekt som tidigare genomförts har fem av dem valts ut, dels på grund av lämplighet, dels intresset att göra något ihop med andra. Tanken är att genom samverkan hitta metoder och lösningar som ska göra det lättare för företag att med spårbarhet skapa hållbara värdekedjor.

– Projekten som valts ut har tidigare genomförts var för sig, men nu ska vi jobba tillsammans för att sprida kunskap mellan olika branscher och på så vis komma fortare framåt, förklarar Malin Rosqvist och fortsätter.

– Vi ser ju att en påverkan i en sektor stannar inte där, utan spiller ofta över till en annan på något vis. Alla branscher är ju delar av gigantiska värdekedjor som sitter ihop med varandra på olika sätt, också på global nivå. Det är den stora komplexiteten vi vill titta på med CIRCLA.

50 aktörer med intresse för spårbarhet i värdekedjor deltar

I projektet som kommer att pågå under tre år medverkar fler än 50 aktörer med ett gemensamt intresse för spårbarhet i industriella värdekedjor. Totalt kommer projektet att förbruka nära 40 miljoner kronor där hälften av pengarna kommer från Vinnova och hälften från de 50 aktörerna själva.

Ni kommer att arbeta för att “cirkulär ekonomi blir en svensk exportvara och en styrkegren för svenska företag i flera branscher”, vad menar ni med det?

– Vi hoppas att vi ska bli så duktiga i Sverige på cirkulära lösningar, så att vi kan få vara ett föregångsland och börja sälja många lösningar på export som är mer hållbara. Man måste komma ihåg att allt tar mycket tid men vi känner att det här är något vi kan göra för att bidra till det, säger Malin Rosqvist.

Vad är det som gör det här projektet speciellt?

– Styrkan i den här konstellationen är att det blir så brett, och det är så många med. Tanken är att vi ska kunna dela med oss av de här lärdomarna väldigt långt utanför projektet, säger Malin Rosqvist.

Vilket drömscenario hoppas du som projektledare att det här projektet ska leda till?

– Jag hoppas vi kan bidra till att det kommer nya arbetssätt, metoder och att det blir enklare för både företag och konsumenter att välja rätt. Jag hoppas att vi placerar svenskt näringsliv ännu mer på den internationella kartan genom att visa att vi tänkt långt och inte bara fokuserar på ett gränssnitt. Utan vi följer hela värdekedjor så långt det bara går eftersom det får en påverkan på både industrin och på samhället i stort.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.