Houdini vill ha full spårbarhet i hela värdekedjan

Biologisk mångfald Houdini strävar efter full spårbarhet av biologisk mångfald genom hela värdekedjan – ända ut i fårhagen. Eva Karlsson, vd, betonar vikten av ett systemperspektiv i hållbarhetsarbetet.
– Dagens konsumenter förväntar sig ett näringsliv som tar ansvar, säger hon.

Houdini vill ha full spårbarhet i hela värdekedjan
Eva Karlsson, Houdini. Foto: Mikael Sjöberg

Långt innan begreppet kom på var mans läppar har Houdini, som tillverkar friluftskläder, strävat efter att arbeta med hållbarhet – fast i ett brett perspektiv.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Nu pratar alla om hållbarhet, men fastnar lätt i en silo med fokus antingen på klimat eller biologisk mångfald. Det ena behöver inte utesluta det andra – det viktiga är att se helheten kombinerat med sunt förnuft, säger Eva Karlsson.

Arbetar med planetära gränser

I sitt hållbarhetsarbete har Houdini alltid försökt hitta nya vägar framåt och för tre år sedan blev man först i världen med att granska sin verksamhet utifrån den modell som tagits fram miljövetaren Johan Rockström och hans forskarkollegor på Stockholm Resilience Center.

Nio områden täcks in

Modellen består av nio områden med gränser som inte får överskridas på global nivå. Ett av dem handlar om biologisk mångfald i bemärkelsen förlust av ekologiska funktioner och takten för artutdöende. Vart tredje år tar Houdini fram rapporten som är baserad på planetära gränser.

– Vår policy är att vara kompromisslösa och förändra där det går att förändra. Så fort vi hittar nya möjligheter baserat på nya vetenskapliga rön är vi där. Det finns inget skäl att behålla det som är ohållbart. Allt vi gör måste präglas av en försiktighetsprincip om hur det påverkar planetära gränser, understryker Eva Karlsson.

Houdini har i dag cirka 200 miljoner kronor i omsättning, försäljning i 20 länder och ett 40-tal anställda.

Hur kan ni säkra spårbarheten av biologisk mångfald i hela värdekedjan?

– Traditionellt präglas textilbranschen av väldigt komplexa värdekedjor. Därför har vi valt att arbeta med ett fåtal leverantörer för att säkra att varenda del av värdekedjan är etiskt, ekologiskt och socialt hållbar. Allt som allt har vi ett tiotal tygleverantörer och lika många sömnadsleverantörer i länder som USA, Japan och Italien. Ingenting i traditionella lågprisländer. Det gör att vi har god information om vart våra material kommer ifrån och hur de är framställda.

– Dessutom samverkar vi med den digitala aktören Trust Trade som förser oss med data från hela värdekedjan. För att bli effektiv gäller det att lägga tid på rätt saker och skaffa sig systemstöd för uppföljningen. Det är inte särskilt meningsfullt att hållbarhetsavdelningen ägnar sig mer åt att mäta och paketera vad vi gjorde för att till exempel värna biologisk mångfald förra året på bekostnad av arbetet framåt. Det är avgörande att vi lägger vår kraft på det fortsatta förbättringsarbetet.

För datainsamlingen används ny teknik baserat på blockchain (decentraliserad databas).

Hur viktigt är det?

– Det är givetvis angeläget att få ett automatiserat flöde av kvalitetssäkrade data. Samtidigt gäller det att inte stirra sig blind på datan och ny modern teknik för datainsamling. Det centrala är tankesättet, förståelsen för vilken påverkan vi har på systemet.

Men går det att mäta en sådan sak som biologisk mångfald?

– Nej, allt går inte att mäta och kvantifiera och absolut inte med exakthet. En del saker behöver man heller inte mäta varje år; det viktigaste är insikten om att man jobbar åt rätt håll.

Var sker den största påverkan på biologisk mångfald?

– Definitivt valet av fiber. Ju färre material vi behöver ta från jordskorpan, desto bättre för den biologiska mångfalden. Vi kan inte helt undvika det, men är på god väg. 87 procent av våra produkter är i dag cirkulära och 50 procent baserade på återvunna syntetfibrer.

Syntetisk eller biologisk råvara – vilket är bäst för biologiska mångfalden?

– Trots att den syntetiska råvaran ursprungligen är framställd av en ändlig, petroleumbaserad resurs har den fördelen att kunna återvinnas och återanvändas gång efter gång. Efter att den brutits ned på molekylnivå kan den användas för att bygga upp ett nytt, högkvalitativt material. En naturlig fiber som ull går inte att återvinna lika bra. Den blir istället sämre och sämre för varje gång. Här får man i så fall blanda in nytt material för att åstadkomma en högkvalitativ produkt.

– Eftersom den biologiska råvaran är jungfruligt material måste man vara väldigt noga med hur den produceras och påverkar den biologiska mångfalden – hur uppfödningen av fåren sker, hur stora arealer de har, vilka grödor som odlas, hur markerna bidrar till biodiversitet och så vidare. Det handlar om att härma naturliga förutsättningar och naturliga variationer ute på gårdarna. Om vi är noga kan vi få jungfruligt material som både ger positiva klimateffekter och gynnar biologisk mångfald.

Kan även cirkulära flöden bidra till biologisk mångfald?

– Ja, absolut. Ju längre plaggen kan användas, desto mindre resursåtgång och påverkan på den biologiska mångfalden. Därför är en viktig käpphäst för oss att plaggen håller över tid. Det finns siffror som visar att genomsnittsanvändningen av ett plagg är 160 gånger globalt, medan vi i västvärlden ligger så lågt som 10 gånger. Det är helt sjukt.

– Vi vet via kundundersökningar att våra plagg används betydligt mer, närmare bestämt 1 287 gånger för en av våra största produkter. Cirkulära och långlivade produkter som inspirerar till motsatsen till slit och släng – det är hållbart som vi ser det.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.