nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Nya styrmedel ska leda till hållbara transporter

Regeringen har presenterat ett palett med styrmedel som ska leda till en klimatomställning i transportsektorn.

  • Annons 1

Ett av förslagen är en reduktionsplikt som innebär att bränsleleverantörer blir skyldiga att blanda in biodrivmedel i bensin och dieselbränsle för att på så vis minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn. Kvoterna kommer successivt att höjas och målsättningen är att transportsektorns utsläpp ska ha minskat med 70 procent fram till 2030.

Nivåer till 2020

I det lagförslag som nu remitterats har regeringen ett konkret förslag på reduktionsnivåer fram till 2020.

För bensin handlar det om 2,6 procent 2018 och 4,2 procent 2020. För diesel är förslaget 19,3 procent 2018, 20 procent 2019 och 21 procent 2020. Målsättningen för 2030 är 40 procent, vilket betyder att inblandningen av biodrivmedel kommer vara ungefär 50 procent i bensin och dieselbränsle.

Sänker skatten

Regeringen vill också sänka skatten för höginblandade och rena biodrivmedel för att göra dem mer konkurrenskraftiga. Höginblandade och rena biodrivmedel som E85, ED95, B100, HVO100 och biogas får fortsatt skattebefrielse.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.