Ny däckmärkning från 2012

Europaparlamentet och ministerrådet har nått en överenskommelse om en ny EU-förordning om märkning av däck. Näringsminister Maud Olofsson är nöjd och menar att den nya märkningen är ett viktigt steg för att minska energianvändningen inom transportsektorn.

Förordningen innebär ett obligatoriskt krav på att drivmedelseffektivitet, väggreppsförmåga vid vått underlag samt buller ska anges på en etikett vid försäljning av däck för personbilar och lastbilar, så kallade C1-C3 däck.

Näringsdepartementet menar att märkningen kan underlätta konsumentens val av energieffektiva däck och enligt beräkningar tros märkningen, på sikt, kunna innebära totala drivmedelsbesparingar på ungefär fem procent. Märkningssystemet motsvarar det som idag gäller för hushållsapparater och bygger på A-G-märkning. Överenskommelsen ska nu formellt godkännas vid ett kommande ministermöte och av Europaparlamentet. Förordningen träder i kraft den 1 november 2012 men kravet på märkning ska gälla för däck som är tillverkade från och med den 1 juli 2012.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.