-->

Sverige höjer snittet för EUs bilutsläpp

Under 2008 sjönk det genomsnittliga koldioxidutsläppet från nya personbilar inom EU från 159 till 154 gram per kilometer. Men i Sverige är snittet på 174 gram. Det visar ny statistik från miljönätverket Transport & Environment.

De länder där siffrorna snabbast förbättrats är Danmark och Finland där snittutsläppet sjönk med över åtta procent från 2007 till 2008. Bakom förbättringarna ligger ändrade försäljningsskatter som inneburit att bränslesnåla bilar blivit billigare, en skatt som Naturskyddsföreningen nu efterfrågar.

– Siffrorna visar att både miljön och de svenska bilisterna skulle gynnas om även Sverige införde en koldioxiddifferentierad försäljningsskatt på nya bilar enligt den modell som gäller i våra nordiska grannländer, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.