-->

Konsumentverket kritiserar miljöbilsreklam

Bilar är inte miljövänliga. Det menar Konsumentverket som nu riktar kritik mot Honda Sverige och Upplands Motors som i bilannonser beskrivit bilar som miljösmarta och miljövänliga. Enligt Dagens media är det Honda Sveriges slogan ”Välj nya miljösmarta Honda Insight” som avses, liksom Upplands Motors tidningsannons där Renault Megane Flexfuel1.6 kallas för miljövänlig. Konsumentverket menar att marknadsföringen är vilseledande, eftersom bilar innebär en belastning på miljön, och att reklamen bryter mot marknadsföringslagen. De två företagen får nu möjlighet att lämna in ett yttrande.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.