Miljömål kostar miljarder

Gävleborgs län har som första län i landet antagit regionala miljömål. För att nå de ambitiösa målen kommer det att krävas miljardinvesteringar och näringslivet beräknas få stå för nästan en fjärdedel av kostnaden.

Miljömål kostar miljarder

De nationella miljömålen sätter mål för miljöns hälsa och de ska nu omsättas i regionala miljömål. Som första län i landet har Gävleborg antagit miljömål som ska gälla från i år till och med 2010. Nu visar det sig att för att klara de ambitiösa målen måste det till investeringar i miljardklassen.

– Enligt våra kalkyler kommer det att krävas åtgärder som kostar drygt 1,3 miljarder kronor för att realisera målen, berättar Eva Brännlund, länssstyrelsens projektsekreterare för miljömålen.

Oklar finansiering

Hur arbetet med att nå målen kommer att finansieras är dock oklart. Klart är i alla fall att länstyrelsen räknar med att arbetet kommer att kräva stora ekonomiska insatser av flera parter.

– Vi räknar med att statens åtagande kommer att bli betydligt, säger Eva Brännlund. Enligt våra beräkningar ska de bidra med 880 miljoner, kommunerna med 260 miljoner och näringslivet med 315 miljoner.

Inte unika kostnader

Gävleborg är ett län präglat av tung industri. Därför prioriteras energi- och transportfrågor i de regionala milljömålen. Dessutom finns det bland annat miljöfarliga lämningar av massaindustrin som måste åtgärdas.

– Alla län är unika på sitt sätt, men jag tror inte att vi har högre kostnader än vad andra län kommer att få, säger Eva Brännlund.

Det var i september 1998 som länsstyrelserna fick i uppdrag av regeringen att arbeta fram regionala miljömål som ska ange riktningen för miljöarbetet fram till 2010.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter