Lågt intresse för klimatvänliga metaller

Klimat I en analys utförd på uppdrag av regeringen konstaterar statliga Tillväxtanalys att konsumentintresset för hållbara metaller är lågt, särskilt vad gäller utsläpp av växthusgaser vid tillverkningen.

Lågt intresse för klimatvänliga metaller
AdobeStock

1 000 konsumenter i Sverige, Japan, Storbritannien, USA och Tyskland har fått ranka olika hållbarhetsaspekter när det gäller material för till exempel bilar och mobiltelefoner. Undersökningen är en del i en rapport beställd av den svenska regeringen och utförd av Tillväxtanalys. Resultatet pekar på okunskap både vad gäller hållbarhetsaspekter för metaller och produkten som helhet. Av de olika hållbarhetsmål som undersöktes var det risken för barnarbete och risk för hälsoproblem vid framställning av metaller som vägde tyngst för konsumenterna.

Tobias Persson.
Tobias Persson. Tobias Persson.

– Det man framför allt vill undvika är om det finns barnarbete bakom produkterna, men också om de orsakar hälsoproblem i produktionen, säger Tobias Persson, Tillväxtanalys.

Lågt engagemang hos konsumenter

Att mobilen kanske finansierar en väpnad konflikt eller korruption är inget som bekymrar köparna.

– Korruption och väpnade konflikter är däremot viktigt för företagen, bland annat av juridiska skäl, säger Tobias Persson.

Konsumenterna är inte heller särskilt engagerade i hur mycket växthusgaser deras inköp orsakar, enligt studien som utfördes i höstas. När det gäller utsläpp av växthusgaser i samband med metalltillverkning pekar undersökningen på att det är företagens interna arbete med sikte på stärkt konkurrenskraft som är den starkaste drivkraften just nu. Studien visar att det finns ett visst politiskt intresse, men att privata slutkonsumenter träffar sina val utifrån andra faktorer. Intresset från så kallade intresseorganisationer är också lågt, enligt studien.

Tobias Persson ser ett undantag.

– Byggindustrin har hamnat i ett läge där utsläppen från produktionen är större än för driftfasen och där ser man en förändring, säger han.

Vad säger det här om möjligheten att sälja Hybrit-stål?

– Att det är svårt i dagsläget. Den betalningsviljan finns inte hos konsumenterna idag, och inte heller drivkraften från intresseorganisationer eller staten. Men det kan svänga fort om det uppmärksammas att det är mycket växthusgasutsläpp kopplade till metallproduktion, säger han.

– Men det är en lång resa, som också handlar om hur växthusgaserna ska beräknas och redovisas.

Läs mer: Så ska omställningen till fossilfritt finansieras

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.