Kritik mot föreslagna energiskatteförändringar

De tre branschorganisationerna Svensk energi, Svensk fjärrvärme och Svenska gasföreningen stödjer målet om en ökad andel förnybar energi. Men de är skarpt kritiska till vissa av finansdepartementets förslag till energiskatteförändringar.

– Vi anser att effektiva kraftvärmeverk ska ha konkurrensneutrala villkor och samma förutsättningar som industriellt mottryck. Finansdepartementets förslag riskerar att ge minskad produktion i svenska kraftvärmeverk vilket skulle innebära en ökad produktion av el i fossila anläggningar utomlands, säger Kjell Hansson, vd Svensk energi.

Lena Sommestad, vd på Svensk fjärrvärme menar att förslagen skapar en osäkerhet då man tidigare har utlovat sänkt skatt för den kraftvärme som ingår i handelsystemet. Nu vill man istället skjuta upp införandet till år 2011.

– Vi anser att aviserade skatteförändringar måste genomföras – det är en förutsättning för att skapa en långsiktig energipolitik, säger hon.

Även Anders Mathiasson, Svenska gasföreningens vd är kritisk och pekar på att naturgasen får de kraftigaste skattehöjningarna, trots att det är det minst miljöpåverkande fossila bränsle. han menar cokså att skatteförändringarna riskerar att drabba sysselsättningen på flera orter.

Fakta

Regeringens förslag

Regeringen meddelade i vårens energi- och klimatpropositioner ett antal skatteförändringar. Förslagens syfte är att minska utsläppen av växthusgaser, samt bidra till att målen för andel förnybar energi och ökad energieffektivisering ska nås. Finansdepartemnetet presenterade konkreta förslag till lagstiftning i en skrivelse den 3 juli, efter det har remissynpunkter lämnats in.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.