Låg betalningsvilja för fossilfria transporter

Transporter Att sänka transporternas utsläpp är avgörande för klimatmålen. Men efterfrågan på och betalningsviljan för fossilfria transporter är fortsatt svag.

Låg betalningsvilja för fossilfria transporter
Oscar Hyléen, vd, Sveriges Åkeriföretag. Foto: Pressbild

Trots ökat fokus i näringslivet på klimatarbete ökar efterfrågan på fossilfria transporter ytterst långsamt. Det visar en ny barometer som branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag gjort på sina medlemmar. I undersökningen meddelar endast 2 procent av åkeriföretagen att de ser en betydande ökning av efterfrågan på fossilfria transporter de senaste sex månaderna. 21 procent ser en ökning och 52 procent ser en oförändrad efterfrågan. Bara 3 procent tror att efterfrågan kommer att öka betydligt under de kommande sex månaderna. 17 procent tror på en ökning.

Sveriges Åkeriföretag tolkar den svaga efterfrågan som en reaktion på en allmänt svag ekonomi.

– Miljön är viktig, men på grund av pressat ekonomiskt läge är det priset som styr. Vi behöver investera i bilar med annat än diesel för att inte halka efter, men vi kan inte ta ut det på kund, svarar en respondent i undersökningen.

Företagen i åkerinäringen anser att betalningsviljan för fossilfria transporter är låg, 48 procent, eller mycket låg, 23 procent. Den bristande efterfrågan på fossilfria transporter kan vara orsaken til att bara 30 procent av de tillfrågade åkeriföretagen tror att de kommer att kunna bli fossilfria.

– Vi ser en allt starkare vilja i åkerinäringen att ställa om till fossilfria drivmedel. För det krävs nära samverkan mellan företag, kunder och beslutsfattare i samhället. En trovärdig och offensiv utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel och en prioritering av effekt i elförsörjningen, är centralt. Men vi behöver även se en mer markerad efterfrågan och betalningsvilja för hållbara transporter från transportnäringens kunder, för att viktiga omställningsinvesteringar ska kunna ske, säger Oscar Hyléen, vd på Sveriges Åkeriföretag, i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.