Logistikchefer efterlyser subventioner till hållbara transporter

Transport En ny undersökning visar att logistikchefer på stora svenska företag planerar omfattande transportökningar de kommande fem åren. Samtidigt vill man att transportökningen ska ske på ett hållbart sätt.

Logistikchefer efterlyser subventioner till hållbara transporter
Foto: Adobe Stock

Det finns en stor vilja hos näringslivets logistikchefer att ställa om till hållbara transporter. Det visar en undersökning som konsultföretaget Tyréns låtit göra där man intervjuat 40 logistikansvariga på stora svenska företag.

Undersökningen visar att logistikcheferna planerar för ökade transporter – både på vägar, järnväg och till sjöss. Därför vill man se ökade satsningar på infrastruktur och mer fokus på hållbara transporter. Ser man på logistikchefernas planer de kommande fem åren ser man att den största transportökningen väntas ske inom vägtransport där 66 procent av de tillfrågade planerar en ökad användning. 61 procent planerar att öka sjötransporterna och 54 procent planerar en ökning på järnvägssidan. Inom flygtransporter ser är det bara 10 procent som planerar en ökning medan de flesta ser ett minskat behov.

85 procent vill se ökat statligt stöd

När det kommer till hållbara transporter efterlyser logistikcheferna ett behov av stöd och hela 85 procent av logistikcheferna vill att staten i högre grad ska subventionera en omställning till hållbara transporter.

Logistikcheferna har i undersökningen också ett lågt förtroende för regeringens engagemang vad gäller utbyggnad av infrastruktur för logistik.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.