Halvering av biodrivmedlen – utsläppen ökar

Klimat Branschorganisationen Drivkraft Sverige ser nu en dramatisk minskning av andelen biodrivmedel i Sveriges transporter. Samtidigt ökar sektorns utsläpp kraftigt.

Halvering av biodrivmedlen – utsläppen ökar
Illustration: Adobe Stock

Andelen hållbara biodrivmedel i svenska drivmedelsleveranserna sjönk till 13,2 procent under första kvartalet 2024, jämfört med samma period 2023 då andelen var 27,8 procent. Minskningen är med andra ord mer än en halvering. Samtidigt ökade sektorns utsläpp av koldioxid under samma period med nästan en fjärdedel, 24 procent, jämfört med första kvartalet 2023. Detta konstateras i ”Omställningsbarometern” som tas fram av Drivkraft Sverige, branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsföretag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

När det kommer till så kallade rena och höginblandade biodrivmedel som HVO100 ökade andelen något, från 6,3 procent till 8,4 procent.

Drivkraft Sverige förklarar de ökande utsläppen och den minskade andelen biodrivedel med osäkerheten kring framtida biodrivmedelspolitik och sänkningen av reduktionsplikten till 6. procent för bensin och diesel. Man konstaterar också att framtiden efter 2026 är oklar, och regeringen planerar en bred styrmedelsutredning för att möta EU-målen och ge klarhet i politiken efter 2026.

I Omställningsbarometern konstateras också en minskad nyregistrering av elbilar. Elbilar stod för cirka 30 procent av nybilsförsäljningen under första kvartalet 2024, jämfört med 36 procent samma period 2023. Andelen elbilar av den totala personbilsflottan var cirka 6 procent vid slutet av 2023.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.