Kemikalieinspektionen varnar: Förbjudna ämnen i små prylar

Kemikalier Myndigheten har granskat innehållet av kemikalier i små varor som barn kan stoppa i munnen, bland annat mobilfodral, prydnadssaker och hemelektronik. 19 av de 162 varor som analyserades i projektet innehöll förbjudna ämnen. De flesta av bristerna upptäcktes i elektronik och varor av mjuk plast.

Kemikalieinspektionen varnar: Förbjudna ämnen i små prylar
Shutterstock

Sedan i juni 2016 är bly förbjudet i små varor som barn kan stoppa i munnen. Bly är ett giftigt ämne som kan skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning.

Hälsorisker med varorna uppstår dock främst om någon suger på eller skulle råka svälja varorna. Syftet med Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt har varit att kontrollera om företagen lever upp till den nya EU-regeln och andra förbud mot farliga ämnen i varor.

I projektet har Kemikalieinspektionen analyserat 162 varor från 59 olika företag. Tre varor som hade importerats till Sverige efter att det nya förbudet trätt i kraft innehöll otillåtna halter av bly. Varorna som det gäller är en kylskåpsmagnet, en tvålkopp och ett mobilfodral. Ytterligare två varor som innehöll för höga halter bly enligt den nya regeln upptäcktes, men de varorna var importerade innan förbudet började gälla.

Läs mer: Ny metod förenklar mätning av partiklar i luften

– Det är viktigt att företagen ser till att ställa krav på sina leverantörer för att leva upp till det nya förbudet mot bly, säger Karin Rumar, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Ett antal av varorna som analyserades i detta projekt var små elektronikprylar och inuti fem av dessa upptäcktes bly i lödningar. Det är redan tidigare förbjudet inom EU att sälja hemelektronik som innehåller bly.

Vid normal användning av produkterna kommer man dock inte åt bly i lödningar så detta har störst påverkan vid tillverkning och i avfallsledet.

Läs mer: Cocktaileffekt av kemikalier ska utredas

Kemikalieinspektionen hittade också det förbjudna och miljöfarliga ämnet kortkedjiga klorparaffiner i tio av de granskade varorna, bland annat i handskar och en tandborsthållare. De flesta av varorna där kortkedjiga klorparaffiner upptäcktes var gjorda av mjuk PVC-plast.

I projektet lämnade Kemikalieinspektionen in anmälningar till åklagare mot elva företag om misstänkta miljöbrott.

Fakta

Fakta om kemiska ämnen som upptäckts i tillsynsprojektet

· Bly är ett giftigt ämne som kan skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga.

· Kortkedjiga klorparaffiner är skadliga för vattenlevande organismer, bryts inte ner i naturen och är misstänkt cancerframkallande.

· Ftalater är en grupp ämnen, varav en del kan påverka testiklarna och göra det svårare att få barn.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.