Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Industrin stressad över utsläppshandel

Det råder oro bland industriföretag i Europa att EU:s system för handel med utsläppsrätter kan komma att innebära höjda elpriser, en försämrad global konkurrenskraft och en negativ inverkan på lönsamhet och aktievärde på lång sikt, enligt en rapport från PricewaterhouseCoopers. Studien redovisar stora europeiska industriföretags åsikter om handelssystemets effekter i dagsläget och i framtiden.

Främst ser företagen risker när det gäller skillnaderna i utsläppsrättstilldelning och regler mellan EU:s medlemsstater, elproducenternas dominans på marknaden för handel med utsläppsrätter, osäkerheten i tilldelningen av utsläppsrätter för perioden 2008-2012, inverkan av genomförandet av åtagandena i Kyotoprotokollet och den framtida utvecklingen av handelssystemet efter 2012.

Skilda strategier

Vad gäller själva handeln med utsläppsrätter varierar industriföretagens strategier. Majoriteten av de tillfrågade företagen har för avsikt att handla periodvis, i första hand i syfte att minska kostnaderna för efterlevnad, genom att använda en kombination av terminskontrakt för utsläppsrätter, spot-handel och avistahandel under perioden, inrätta en begränsad handelsorganisation och hantera handeln på europeisk eller regional basis. Inget av företagen rapporterar målsättningar om ökade intäkter genom aktiv handel, enligt undersökningen

Dåligt förberedda

Rapporten varnar också för att de industriföretag som ingår i handelssystemet är sämre förberedda än företagen inom energisektorn eftersom de inte har lika stor erfarenhet som energisektorn. I studien manas därför industriföretagen till att applicera ett koldioxidtänkande i alla företagets aktiviteter. Hittills har tyngdpunkten legat på drifts- och efterlevnadsfrågor. Nu måste företagen ta sig an åtgärder och strategier avseende handel, fusions- och förvärvsstrategier, investeringsplanering, implementering av nya redovisningsprinciper och deras inverkan på rapporterat resultat samt skatteplanering och juridiska och avtalsmässiga frågor.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.