Här är drivmedlen som ger minst klimatpåverkan

Klimat Motororganisationen Gröna Bilister har räknat på klimatnyttan hos de bränslen som säljs på den svenska marknaden. Ett bränsle sticker ut.

Här är drivmedlen som ger minst klimatpåverkan

– Det bästa biodrivmedlet är biogas. Det minskar klimatpåverkan med knappt tre fjärdedelar jämfört med vanlig bensin, berättar Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister.

Förnybar diesel, HVO som görs av slakteriavfall och rester från skogsbruket är egentligen ännu bättre än biogas men än så länge blandas det oftast in i vanlig diesel i lägre halter.

El- beror på

Klimatnyttan med elbilar är helt beroende av hur elen produceras. El som tillverkats av sol och vind ger nära noll i utsläpp. Marginalel tillverkad i kolkondenskraftverk ger ingen klimatnytta alls jämfört med fossil bensin och diesel. Gör man som kund i Sverige inget aktivt miljöval när elbilen ska tankas blir utsläppen lägre än om vi kör på etanol E85 eller RME, men högre än om vi kör på biogas.

Om man tankar etanol E85, fordonsgas eller rapsoljediesel, RME halveras utsläppen jämfört med fossila alternativ.

I jämförelsen har Gröna Bilister använt sig av siffror från Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och EU. Siffrorna är ett genomsnitt för alla drivmedel som såldes i Sverige under 2014.

 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.