Handel med blåfenad tonfisk kan förbjudas

EU-kommissionen vill se ett förbud mot internationell handel med blåfenad tonfisk.

Handel med blåfenad tonfisk kan förbjudas

EU kommer att arbeta för ett förbud mot internationell handel av den hotade fiskarten. I alla fall om EU-kommissionen får som den vill. Maria Damanaki, kommissionär för havsfrågor och fiske, och miljökommissionär Janez Potočnik presenterade nyligen förslaget, som nu ska diskuteras med medlemsstaterna för att tillsammans försöka nå en gemensam ståndpunkt inför det kommande Cites-mötet i Doha, Qatar, den 13 mars i år. Cites står för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter. Kommissionen vill att blåfenad tonfisk förs in i Cites-bilagan över utrotningshotade arter.

Bra för yrkesfiskarna

Maria Damanaki menar att förslaget är till fördel för dem som har fisket som sitt leverbröd.

– Vårt mål är en hållbar framtid för yrkesfiskarna, och detta kräver livskraftiga tonfiskbestånd. Då är det uppenbart för alla att överfiske inte är rätt väg att gå. En viktig del av den lösning som vi föreslår i dag är en särskild överenskommelse för fiskefartyg som bedriver småskaligt fiske, säger hon.

Kommissionen har dock några villkor. Ett av dem är att förbudet inte träder i kraft omedelbart, utan att Cites-kommittén beslutar om att det börjar gälla inom tolv månader efter mötet.

WWF är försiktigt optimistiska till förslaget, men menar samtidigt att de villkor som kommissionen har för att vilja införa förbudet, inte är förenligt med Cites stadgar.

Flera länder har uttryckt sitt stöd för förslaget, men flera länder är också kritiska, däribland Malta och Cypern.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.