Hållbarhet in i AP-fondernas direktiv

Hållbarhet Första till fjärde AP-fonderna ska få nya direktiv som bland annat ska öka hållbarheten i investeringarna, enligt ett regeringsbeslut. ”Det är välkommet”, kommenterar Greenpeace.

Hållbarhet in i AP-fondernas direktiv
Shutterstock

Förslaget till nya placeringsregler och hållbarhetstänk kommer från Pensionsgruppen, där regeringspartierna och de fyra borgerliga partierna ingår. Det ska i första hand ge fonderna större frihet att placera pensionspengarna utanför börsen och sänker kravet på andelen ränteplaceringar. Men förslaget innehåller också ökade krav på styrning av hållbarhet. Enligt regeringens pressmeddelande är det första gången som fokus på hållbarhet skrivs in i lagstiftningen.

– Genom detta förslag är jag övertygad om att AP-fonderna kommer att minska miljöpåverkan från sina portföljer och placera sig i det absoluta toppskiktet vad gäller hållbarhet. Detta är nödvändigt om Parisavtalet och målen inom Agenda 2030 ska nås, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

AP-fonderna har tidigare kritiserats, bland annat för sitt innehav i bolag som orsakar stora klimatutsläpp, men också för att ha gjort investeringar i bolag som orsakar skador på naturen.

Läs mer: Kritik mot AP-fondernas hållbarhetsstrategi

Enligt en rapport från Greenpeace ska fonderna under 2017 ha investerat flera miljarder kronor i bolag som orsakar stora klimatutsläpp.

– Det är välkommet att regeringen tydliggör att AP-fonderna ska främja en hållbar utveckling. Att finanssektorn flyttar pengar från kol, olja och gas till långsiktigt hållbara lösningar är centralt för att uppnå globala klimatmål. Statliga pensionsfonder har både en möjlighet och ett ansvar att ta täten i den nödvändiga omställningen bort från fossila bränslen, säger Rolf Lindahl, ansvarig för klimatfrågor på Greenpeace.

Frågan är dock om förslaget är tillräckligt tydligt.

– Om inte de nya reglerna innebär att AP-fonderna flyttar investeringarna från de fossila bolag som släpper ut allra mest behöver riksdagen ytterligare skärpa regeringens förslag i den kommande behandlingen, där ett förbud mot fossila investeringar inte ska uteslutas, säger Rolf Lindahl.

Här finns hela Greenpeaces rapport.

Här kan regeringsförslaget laddas ned.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.