Guide: Så får du koll på företagets klimatpåverkan

Utsläpp För att minska företagets klimatpåverkan gäller det att ha koll på sina största utsläppskällor och hitta åtgärder för att minska dem. Så här gör du.

1. Hitta utsläppskällorna

Att beräkna och kartlägga sina utsläpp är grunden för att kunna göra något åt dem. Genom att få tydliga siffror kan företag sätta upp tydliga mål, jämföra sig med andra och tjäna pengar på att effektivisera. Till hjälp kan du använda exenpelvis den internationella standarden för klimatberäkningar, Greenhouse Gas Protocol, GHG, som är ett verktyg utformat av World Resources Institute och World Business Council for Sustainable Development.

2. Produkter och tjänster

Vill man endast se klimatpåverkan från själva företaget och inte de produkter och tjänster man generar kan man hoppa över detta steg. Det är dock väldigt viktigt att även beräkna klimatutsläppen och analysera miljöpåverkan från det man producerar. För att ta reda på detta arbetar man med livcykelanalyser, LCA, som innebär att man följer en produkt från vaggan till graven. Genom ta reda på i vilket steg i produktionskedjan miljöpåverkan är som störst, kan man rikta sina miljöansträngningar åt rätt håll och skapa ett effektivt miljöledningssystem. Det finns också stöd och metoder för att använda resultat av LCA för exempelvis produktutveckling.

3. Prioritera åtgärder

Med utsläppskällorna svart på vitt kan man lätt se vad som behöver åtgärdas. Men att prioritera kan vara svårare. Tänk på att prioritera det som ger största affärsnytta. Ställ dig frågan vad som ger bra klimateffekt samtidigt som det kan innebära stora kostnadsbesparingar. Vissa åtgärder kan inte göras här och nu utan kräver mer långsiktiga planer. Glöm inte bort dem, men ta tag i de lågt hängande frukterna först.

4. Ta fram åtgärdsprogram

Nu är det dags att ta fram handlingsplaner. Är det företagets fordonspark som är den största utsläppskällan kanske det är dags att köpa in miljöbilar eller vara med i en bilpool istället. Är det el- och värmeförbrukningen kan man titta över om det går att beställa el från förnybara källor eller klimatneutral fjärrvärme. Är tjänsteresorna största boven kan det vara värt att satsa på en videokonferensanläggning. Att få företaget att minska sin klimatpåverkan kan innebära utgifter. Här är det viktigt att presentera argument för att åtgärden ska få genomslag.

5. Redovisa och följ upp

Klimatpåverkan och åtgärder måste följas upp. Ha som mål att göra det på årsbasis. Eftersom företagets utsläpp kan öka på grund av exempelvis en höjd produktions takt eller fler anställda är det viktigt att ta fram nyckeltal som går att jämföra från år till år. Följ även upp kostnadsbesparingar, och tänk på att vissa satsningar lönar sig på sikt. Att följa upp hur klimatarbetet har tagits emot av kunder eller bland medarbetarna kan också vara intressant att titta på.

6. Kommunicera

Att berätta om sitt hållbarhetsarbete för medarbetare är viktigt för att skapa engagemang och förståelse. Tänk på att kommunicera de konkreta åtgärder som görs och varför. Även här kan det vara viktigt med argument för att få alla med på tåget, tryck på affärsnyttan. Ta även med klimatarbetet som helhet, de beräkningar och åtgärder som görs, i hållbarhetsredovisningen.

Den externa kommunikationen ska vara riktad till företagets viktigaste målgrupper som leverantörer och kunder. Den ska bidra till stärkta affärer och ett starkare varumärke.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.