Gruvavfall kan säkra omställningen till förnybar energi

Förnybar energi Sällsynta jordartsmetaller är grundbultar i en grön ekonomi då de används för produktion av bland annat vindkraftverk, batterier i elfordon och solceller. Gruvavfall kan vara en del av lösningen.

Gruvavfall kan säkra omställningen till förnybar energi
Boliden

Merparten av de metaller som krävs för omställningen till förnybar energi utvinns inte inom EU. Kina är störst på marknaden, med 95 procent av den globala tillgången, och har tidigare hotat med att strypa exporten då de själva har behov av metallerna.

Utvinna ur gruvavfall

Nu tillsätter regeringen två utredningar som ska kartlägga det svenska behovet och ta reda på om metallerna kan utvinnas från svenskt gruvavfall. Tillväxtanalys har till den 19 oktober 2017 på sig att undersöka vilka metaller som krävs för tillverkning av de teknik- och miljöinnovationer som just nu utvecklas i Sverige och Europa. Sveriges geologiska undersökning, SGU, ska kartlägga vilka möjligheter det finns att utvinna metallerna ur gruvavfall, men också ur primära källor. Gruvavfallsanläggningarna i Bergslagen kommer att vara studieobjekt.

Behovet av kritiska mineral spås öka. Exempelvis beräknar kommissionen att EU:s årliga behov av dysprosium för vindkraft kommer att öka med ca 660 procent och behovet av neodymium med 2 200 procent fram till år 2030.

–Uppdragen är nödvändiga för att industrin inte ska drabbas negativt och hindra utvecklingen av ny grön teknik, sade närings- och innovationsminister Mikael Damberg när utredningarna presenterades.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.