Så ska skogen ersätta oljan

Innovation Just nu pågår ett råvaruskifte i svensk industri. Rester från tillverkning av pappersmassa är en viktig komponent när olja ska bytas ut mot biobaserade alternativ i kemikalier, bränslen och textilier.

Så ska skogen ersätta oljan

I många branscher är olja en basprodukt. Olja används i allt från hygienprodukter till kemikalier, lim, diesel och läkemedel. Men klimateffekterna från den fossila energianvändningen är uppenbar. Konsumenterna som vill ha hälsosamma och hållbara produkter blir också allt fler.

Många branscher står nu inför ett råvaruskifte där olja ska ersättas av biobaserad råvara från skog, åker, bioavfall och hav. Några av de branscher som har börjat omställningsarbetet är textil-, förpacknings- och kemibranschen.

Biobaserat

Världens första helt biobaserade kartong har tagits fram av förpackningskoncernen Tetra Pak och finska mejerijätten Valio. ICA och Systembolaget gör numera sina plastkassar av sockerrör. Coca Cola samarbetar med ketchuptillverkaren Heinz och Proctor & Gamble för att göra petflaskor av biomassa. Kemikalieföretagen Perstorp och Akzo Nobel letar komponenter till färg och fordonskoncernen Mercedes-Benz arbetar med biobaserade material i sina karosser.

– Det händer en hel del på flera olika marknader samtidigt, konstaterar Nils Hannerz, som är ansvarig för industriell biokemi på Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Ikem.

Skogen – viktig råvarukälla

För väldigt många branscher kan skogen bli en viktig råvarukälla. Vid massatillverkning produceras även andra fraktioner, exempelvis lignin, hemicellulosa och bark. Tidigare har dessa bränts upp för att skapa energi som sedan drivit anläggningarna, men de här strömmarna kan användas till att skapa andra typer av råvara.

Både cellulosa och lignin, kan med ny teknik ge nya material. Lignin kan förädlas till en ”grön” kolfiber och användas i lättviktsprodukter. Med hjälp av nanoteknik går det också att framställa hållfasta, lätta och miljövänliga cellulosamaterial. Av svartlut kan man producera bioolja, som sedan används för att tillverka fordonsbränsle eller gröna kemikalier.

– Det finns en fantastisk potential för skogsföretagen att förflytta sig i värdekedjan och att förädla bioråvara så att den kan användas i andra industrier, säger Susanna Winzenburg, programchef på Bioinnovation, som är ett av de statsstödda forskningsprogram som arbetar med att få fram nya produkter och material från bioråvara.

Prenumerera

Köp digitalt lösnummer

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.