Grön fond stöttar miljöteknik

Cleantech Regeringen satsar 700 miljoner kronor på svensk miljöteknik.
– Det behövs mer riskvilligt kapital till duktiga svenska miljöteknikföretag, konstaterar it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

I den kommande budgetpropositionen kommer regeringen att föreslå en ny grön investeringsfond för att förbättra tillgången till riskkapital för miljöteknikföretag. Fram till och med 2020 avses cirka 700 miljoner kronor satsas i fonden, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande idag.

– Ska man kunna ta steget från idé till färdig produkt måsta man redan i ett tidigt skede kunna säkra att det finns finansiering för gröna innovationer, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Med den gröna investeringsfonden vill regeringen förbättra förutsättningar att finansiera idéer som tydligt kan bidra till att minska utsläppen av koldioxid och nå en hållbar energianvändning.Fonden ska gå in med riskkapital i tidiga skeden i små miljöteknikföretag.

Regeringen har givit Almi företagspartner och Energimyndigheten i uppdrag att ge förslag på hur fonden ska utformas, och båda myndigheterna kommer fylla en viktig roll i genomförandet.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.