OECD granskar svensk miljöpolitik

Internationellt I veckan startar OECD sin granskning av den svenska miljöpolitiken. Under nästa år lämnar OECD sedan sin rapport över hur de tycker att Sverige bör jobba vidare.

Senast Sveriges miljöpolitik granskades av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD var 2004 och under våren har Miljödepartementet och andra berörda myndigheter och departement tagit fram ett omfattande underlag. Bland annat har de redovisat hur de hanterat de rekommendationer man fick av OECD 2004.

Under veckan kommer ett granskningsteam på nio experter från OECD att ställa fördjupningsfrågor och diskutera underlaget med bland annat miljöministern, näringsliv och miljöorganisationer.

I granskningen lyfter man sedan fram vad Sverige är bra på och vilka utmaningar man anser att Sverige har. OECD ger också ett antal rekommendationer om hur Sverige kan förbättra sitt miljöarbete. Rekommendationerna följs sedan upp; först genom en svensk rapport till OECD i halvtid och därefter genom en ny granskning.

– Granskningen innebär en möjlighet att få ett kvalificerat stöd av OECD:s granskningsexperter för att utveckla vårt miljöarbete, säger miljöminister Lena EK

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.