Företag vädjar till EU: Ställ krav på hållbara fordonsflottor

Transport Över 120 företag uppmanar EU:s lagstiftare att införa tydliga nollutsläppsmål för fordonsflottor, vilket skulle påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur och tillverkningen av prisvärda elbilar.

Företag vädjar till EU: Ställ krav på hållbara fordonsflottor
Foto: Adobe stock.

129 företag har enats i ett positionsdokument som kräver ett gemensamt EU-mål för att minska koldioxidutsläppen från fordonsflottor. Bland undertecknarna finns flera storföretag såsom Ikea, AstraZeneca, Coca-Cola och E.ON.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Dokumentet föreslår att mandatet ska omfatta både stora företag som äger eller driver fordonsflottor:

”Det bör specificera lämpliga tidsramar för en fullständig övergång till nollutsläppsmodeller för flottor som inkluderar både små och tunga fordon, med längre tid för de senare”.

Företagen menar att EU redan har vidtagit flera åtgärder för att underlätta för stora företag att införa nollutsläppsfordon i sina flottor. Trots detta finns regionala hinder som brist på laddinfrastruktur och prisvärda specialfordon.

Påskynda tillverkningen

Att övergå en betydande del av den privata sektorn till nollutsläppsfordon ”enligt en samordnad tidslinje”, säger dokumentet, skulle tydligt signalera att EU är en ledande marknad för sådana fordon. Det skulle öka tillverkarnas respons och låsa upp internationella investeringar.

– Att implementera ett mandat för utsläpp av koldioxid är avgörande för att uppnå våra klimatmål och säkerställa en hållbar framtid. Ett sådant mandat ger företag den nödvändiga säkerheten att investera i infrastruktur och elparker idag, vilket banar väg för en betydande minskning av utsläppen, säger E.on Drives vd Davide Villa.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.