Förenklingar för förnybar produktion

Nu ska det bli både enklare och billigare att producera förnybar el. Energinätsutredningen, som har i uppdrag att granska förslag till åtgärder som underlättar i hanteringen av nätkoncessioner, har nu överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

– Våra förslag innebär sammantaget ett både tydligare och mindre kostnadskrävande regelverk för inmatningen av förnybar el, jämfört med såväl gällande regler som andra förslag som utredningen har granskat, säger utredaren Sten Kjellman.

Utredningen föreslår bland annat:

– En särskild nätkoncession för produktionsområde med flera kraftverk, med kravlättnader för bland annat anslutningen av uttagskunder.

– Undantag från krav på nätföretagens rapportering och information. Kravlättnaderna föreslås gälla utan krav på ansökan för ledningar eller ledningsnät som matar in förnybar el.

– Möjligheten till samlad mätning för flera anläggningar för elproduktion. En sådan möjlighet förutsätts kunna leda till påtagliga kostnadsminskningar.

– En förenklad tillståndsprövning avseende bland annat kravet på upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar inför utbyggnad av elnätet. Utredningen kommer att arbeta vidare med denna fråga till sitt slutbetänkande.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.