Fler aktörer ger billigare el

Det är en av slutsatserna i en färsk rapport som Expertgruppen för Miljöstudier presenterade vid ett seminarium under fredagen.

Fler aktörer ger billigare el

Sven-Olof Fridolfsson och Thomas P. Tangerås har i sin rapport, Investeringar på elmarknaden – fyra förslag för förbättrad funktion, undersökt åtgärder som kan främja samhällsekonomisk effektivitet för investeringar på den svenska elmarknaden. Huvudbudskapet är att det skulle vara önskvärt med fler aktörer på marknaden och mer decentraliserade beslut, vilket skulle öka investeringsincitamenten.

Författarna pekar på det faktum att staten vid flera tillfällen har ändrat energipolitiken, vilket skapat en osäkerhet hos investerare. Den kortsiktiga vinsten av att höja skatterna straffar sig på sikt när investeringarna uteblir i det långa loppet. För att dämpa den politiska osäkerheten föreslår forskarna att staten skapar ett sunt investeringsklimat genom rimliga, långsiktiga och förutsägbara spelregler på elmarknaden.

De ger fyra förslag på åtgärder:

1. Öppna för att andra än de nuvarande bolagen får äga ny svensk kärnkraft.

Få stora aktörer innebär en risk för underinvestering och långsiktigt höga elpriser. Med regeringens beslut om att ny kärnkraft får byggas öppnas en dörr mot en öppnare marknad.

2. Slopa lagen om att endast stamnätsföretag, i praktiken Svenska Kraftnät, får bygga utlandsförbindelser.

Möjligheten att handla el med utlandet begränsas av flaskhalsar i stamnätet. Men det finns utrymme för förbättrad konkurrens och fler aktörer om privata intressenter får tillstånd att bygga ny nätkapacitet på marknadsmässiga grunder.

3. Kräv av elhandlarna att de ska erbjuda hushållen kontrakt med timvis prissättning så snabbt som möjligt.

Det finns teknik för smarta nät och stora investeringar har redan gjorts på att skapa högre effektivitet som innebär att ett hushåll kan reducera sin elkonsumtion eller förskjuta elförbrukningen över dygnet när elpriset är billigare. Problemet är att leverantörerna inte vill vara med och betala och att de smarta nät som finns idag inte gynnar hushållen, eller sparar resurser, när elhandlarna inte erbjuder timvis debitering.

4. Behåll den kommunala vetorätten och tillåt även fortsättningsvis kommunala avgifter på förnybar energi som vindkraftanläggningar.

Klimathotet är en tungviktare i energipolitiken. Samtidigt behöver åldersstigen kärnkraft bytas ut. Nya kärnkraftverk och vindkraftverk behöver byggas och här krävs ett samspel med kommuner och investerare, mellan vetorätt för kommuner och ekonomisk kompensation.

Rapporten hittar du på Expertgruppen för Miljöstudiers hemsida www.ems.expertgrupp.se

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.