Fem vattenmyndigheter i fem distrikt

Regeringen har beslutat att i en proposition till riksdagen föreslå att Sverige delas in i fem vattendistrikt. Dessutom föreslås fem länsstyrelser som vattenmyndigheter för de fem vattendistrikten. De länsstyrelser det handlar om är länsstyrelsen i Norrbotten, Västernorrland, Västmanland, Kalmar och Västra Götaland. Vattenmyndigheternas uppgift ska vara att samordna vattenmiljöarbetet i linje med EU:s ramdirektiv för vatten.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.