Fast i rävsaxen?

Fast i rävsaxen?

När pengarna ska placeras dör ofta hållbarhetsdiskussionerna ut. Idag år 2014 är det fortfarande låg risk att investera i fossila bolag och hög risk att investera i förnybart. Fossila energibolag ger ungefär dubbelt så stor avkastning jämfört med cleantech och den politiska agendan ger tydliga signaler om att energisäkerhet oavsett form är politiskt prioriterat.

Vi sitter i rävsaxen, för med avsaknad av globala överenskommelser på klimatområdet kommer fossilt att vara lönsamt ett tag till.

Men den kickback i form av tillväxt investeringarna ger rimmar illa med forskarnas analyser om att det är läge att dra sig ur fossilbranschen, något som du som man bland annat kan läsa om i nummer ett av Miljö & Utveckling. Ett stort orosmoln är förstås den globala uppvärmningen. Begreppet koldioxidbubbla hörs allt oftare i debatten; att de fossila tillgångarna är övervärderade och att stora delar av reserverna aldrig kommer att kunna nyttjas om medeltemperaturen ska hållas i schack. En annan av forskarnas poänger är att vi går från överflöd mot en bristsituation där efterfrågan på resurser ökar snabbare än tillgången. För att få ut olja i framtiden måste vi betala tio gånger mer än idag.

För några år sedan publicerade Mercer en rapport där de jämförde alla akademiska studier som försökt länka hållbarhet och avkastning, och man fann att 20 av 36 studier kunde påvisa ett signifikant positivt samband, medan bara tre visade ett negativt samband.

Och det finns redan idag exempel på att det går att få en bra avkastning även med stränga hållbarhetskriterier. Det är inte minst Svenska kyrkan ett exempel på. De har helt slopat sitt innehav i fossila energibolag och hade en avkastning på drygt 12 procent under förra året.

Är det inte dags för fler investerare att ta ansvar? Exempelvis består en tredjedel av världens förvaltade pengar av pensionskapital. AP-fonderna som placerar våra pensionspengar äger enligt analyser från WWF andelar i 133 av de 200 mest koldioxidintensiva energibolagen. Vi kan bättre. Mycket bättre.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.