8 råd för att klara klimatkraven i CSRD

Hållbarhetsredovisning En ny rapport visar att det finns stora brister i storbolagens klimatredovisning. För att hjälpa bolagen att klara kraven i EU:s hållbarhetsrapporteringslag, CSRD, ger rapporten 8 konkreta råd för hur de kan växla upp.

8 råd för att klara klimatkraven i CSRD
En granskning av storbolagens hållbarhetsrapporter visar att många är dåligt förberedda inför CSRD. Foto: Adobe Stock.

För att se hur väl förberedda storbolagen är inför EU-kraven på obligatorisk hållbarhetsredovisning, CSRD, har medborgarplattformen Klimatkollen och konsultbolaget 2050 Counsulting, granskat bolagens hållbarhetsrapporter utifrån utsläppsdata.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Granskningen visar stora brister i rapporteringen, där några av de 150 bolagen som undersökts inte rapporterar utsläpp alls. Samtidigt varierar kvaliteten och transparensen kraftigt mellan bolagens rapporter.

Det är dags för bolagen att växla upp, inte minst då det innebär stora risker att inte leva upp till kraven i CSRD, menar rapportförfattarna. För att hjälpa bolagen att komma i kapp har de därför tagit fram åtta rekommendationer för att vässa rapporteringen.

Fakta

8 råd för att klara klimatkraven i CSRD

  1. Redovisa utsläpp – följ standard. Beräkna och redovisa utsläpp från värdekedjan (scope 3). Om en scope 3-screening har genomförts bör företaget ange vilka kategorier som är mest signifikanta.
  2. Gör informationen tillgänglig. Gör en kombinerad årsredovisning och hållbarhetsrapport som redovisar alla utsläpp av växthusgaser som verksamheten ger upphov till. Dokumentet ska gå att ladda ner och maskinläsas.
  3. Redovisa utsläppen i värdekedjan. Beräkna och redovisa utsläpp från värdekedjan (scope 3). Om en scope 3-screening har genomförts bör företaget ange vilka kategorier som är mest signifikanta.
  4. Förbättra scope 3-redovisningen. Klargör vilka av kategorierna i scope 3 som inkluderas, vilka som exkluderas och av vilken anledning, vilka som inte kunnat beräknas (och varför), samt om någon kategori är ofullständigt beräknad. Det är också önskvärt att företaget anger huvudsakliga utsläppskällor inom respektive scope 3-kategori, samt bryter ner utsläppen på respektive utsläppskälla.
  5. Var noga med formalia. Redovisa alla utsläpp på samma ställe i rapporten i en tydlig, maskinläsbar tabell. Redovisa utsläpp summerade per scope och per kategori.
  6. Redovisa historisk data. Redovisa historiska utsläpp från alla tidigare år i samma tabell. Revidera basårsberäkning och påföljande år, så att den utsläppsdata som presenteras är komplett, rättvisande och jämförbar. Följ upp och redovisa hur stor del av utsläppsberäkningen som baseras på specifik data i förhållande till uppskattningar och schabloner.
  7. Redovisa metodval och basår. Presentera basår och var tydlig med vilka scope och kategorier som avses. Använd GHG-protokollets begrepp.
  8. Inkludera en metodbeskrivning. Redogör för hur beräkningarna gjorts i en metodbeskrivning och med vilken noggrannhet utsläppen är beräknade, genom att ange om utsläppen är specifika eller uppskattade. Använd befintliga vägledningar för att underlätta val om beräkningsmetoder och avgränsningar. Hänvisa tydligt till vilken guide som använts.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.