EU:s klimatmål inom räckhåll

EU EU-länderna ser ut att nå de klimat- och energimål som satts till 2020. Det rapporterar European Environmental Agency.

EEA har sammanställt statistik från medlemsländerna och konstaterar i en rapport att utsläppen av växthusgaser ser ut att minska med 21 procent fram till 2020 jämfört med nivån år 1990. Det innebär att målet på 20 procent verkar nås.

Även när det gäller målet om 20 procent förnybar energi är EU på rätt väg. År 2012 var 14 procent av den slutliga energianvändningen genererad av förnybara energikällor. Samma positiva trend syns när det gäller energieffektivisering – målet är inom räckhåll.

Klarar inte nationella mål

När det gäller enskilda länders åtaganden är det vissa som inte ser ut att klara sina nationella mål, bland annat Tyskland och Spanien, medan andra som Danmark och Tjeckien ser ut att nå alla tre målen. Sverige lyfts fram som ett exempel på ett land som behöver jobba mer med energieffektiviseringsmålet.

Nyligen spikades EU:s nya mål till 2030. För att nå dessa mål måste arbetet intensifieras ytterligare, enligt EEA.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.