nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Foto: Stock.xchng

Europas vatten blir renare

Avloppsvattenreningen i Europa blir allt bättre, men skillnaderna är fortfarande stor mellan länderna.

  • Annons 1

Den senaste statistiken om rening av avloppsvatten i Europa visar på förbättringar i fråga om uppsamling och rening, men det finns fortfarande stora skillnader mellan medlemsländerna. Österrike, Tyskland och Nederländerna uppfyller i stort sett EU:s miniminormer för rening av avloppsvatten. De senare tillkomna medlemsländerna har lägre efterlevnadsgrad, men har förbättrat både uppsamling och rening, visar den senaste statistiken från EU. I Bulgarien, Cypern, Estland, Lettland och Slovenien var efterlevnaden under 30 procent.

Efterlevnadsgraden var högre i de fall kostnaderna återkrävdes och principen om att förorenaren betalar tillämpades.

Måste rena

Rapporten visar att 91 procent av de föroreningar som kommer från EU:s storstäder genomgår mer långtgående rening. Senast detta mättes var resultatet 77 procent. Bättre rening har också lett till förbättringar av badvattenkvaliteten. I början av 1990-talet hade endast omkring 60 procent av badplatserna utmärkt vattenkvalitet, medan siffran idag är 78 procent. Enligt direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse måste städer och tätorter i EU samla upp och rena avloppsvatten från tätbebyggelse. Orenat avloppsvatten kan utgöra en hälsorisk och vara förorenat av farliga bakterier och virus. Avloppsvattnet innehåller även näringsämnen som kväve och fosfor som kan skada sötvatten och havsmiljön. För programperioden 2007–2013 kommer EU att investera omkring 14,3 miljarder euro i avloppsvattenrening.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4