Energimyndigheten får tillsyn över hållbarhetskriterier

Energimyndigheten kommer att ha tillsynsansvar för lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Energimyndigheten får tillsyn över hållbarhetskriterier

Biodrivmedel och flytande biobränslen måste uppfylla ett antal kriterier för att betraktas som hållbara. Leverantörer och användare ska rapportera till tillsynsmyndigheten och visa på hållbarheten om de fortsatt vill få skattelättnader eller elcertifikat för dessa bränslen.

Hållbarhetskriterierna omfattar skydd av mark med stor biologisk mångfald och skydd av mark med höga kollager. Dessutom ska användningen av bränslena medföra en minst 35-procentig minskning av växthusgasutsläpp, jämfört med utsläpp från motsvarande fossila bränslen. Minskningen avser de utsläpp som uppstår under hela bränslets livscykel – från odling fram till och med förbränning.

Som tillsynsmyndighet kommer Energimyndigheten att ha ansvar för att lagen och förordningen följs. Myndigheten kommer nu att ta fram föreskrifter med mer detaljerade bestämmelser om rapportering, oberoende granskning, krav på kontrollsystem och metod för beräkning av växthusgasminskning.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2011.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.