”Den nya ISO-standarden innehåller mer omfattande krav på samverkan”

Fredagsintervjun Missa inte Miljö & Utvecklings fredagsintervju där vi frågar en expert om hett ämne som är aktuellt just nu. I dag berättar Caroline Rosenberg, seniorkonsult på Goodpoint, om den nya standarden för arbetsmiljöledningssystem, ISO-45001.

”Den nya ISO-standarden innehåller mer omfattande krav på samverkan”
Goodpoint

Den nya standarden för arbetsmiljöledningssystem publicerades 18 mars av ISO. Redan 23 mars var den svenska översättningen klar. Caroline Rosenberg är en av de personer som varit med och tagit fram ISO-45001. För oss berättar hon om möjligheterna och utmaningarna med den nya standarden.

Den nya standarden ersätter standaren OHSAS-18001. Kan du berätta mer om detta?

– OHSAS-18001, som inte är en ISO-standard, kommer ersättas av den nya ISO-standarden. Det innebär att alla som uppfyller den gamla standarden istället ska uppfylla den nya ISO-standarden. Övergångsperioden är på tre år, så man bör senast 18 mars 2021 ha gått över till den nya standarden. Certifikat enligt den gamla standarden kommer sluta gälla när övergångsperioden är slut, säger Caroline Rosenberg.

På vilket sätt skiljer sig den nya ISO-standarden från OHSAS-18001?

– Den nya ISO-standarden innehåller mer omfattande krav på samverkan. Det är mer krav på att man ska arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor även på en strategisk nivå. Standarden ställer också mycket högre krav på högsta ledningens engagemang i arbetsmiljöarbetet, jämfört med vad den gamla standarden gjorde.

– Kraven för hur man arbetar med kommunikation vad gäller arbetsmiljöfrågorna är också mer omfattande. Men det är de av en anledning – det är meningsfullt att bli bättre på de här områdena. Så den nya standaren innehåller meningsfulla och viktiga krav som jag tror att man har glädje av att arbeta efter, då man får ett mer anpassat arbetsmiljöarbete.

Vilka är de största utmaningarna med den nya standarden?

– Den ställer omfattande krav på att man ska jobba systematiskt med att identifiera faror, risker och möjligheter i arbetsmiljön och åtgärda det. Man ska även ta hänsyn till lagstiftning och se till att ha ett arbetssätt som i praktiken följer dessa krav. Att följa den nya standarden kräver en större arbetsinsats jämfört med att bara följa lagstiftningen. Men man får ju ett lyft i sitt arbetssätt också.

Vilka möjligheter innebär den nya standarden?

– Det finns många möjligheter med den nya standarden – i Sverige har vi krav på att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbete, men den här standarden ställer mer långtgående krav på ett systematiskt arbete. Den omfattar inte bara det praktiska arbetet, utan även att arbetsmiljöarbetet ska vara integrerat i strategiarbetet. När man gör sin affärsplan ska man ha klart för sig vilka punkter som handlar om arbetsmiljö, så att dessa frågor inte bara kommer upp när skyddsombudet sitter med.

– Fördelarna är att om man jobbar systematiskt utifrån denna standard så blir arbetsmiljöarbetet mer integrerat i verksamheten. Standarden ställer även krav på att man systematiskt ska identifiera vilka lagkrav och andra krav som har med arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljökrav att göra.

Läs mer: ”Begreppet cirkulär ekonomi är luddigt”

En annan fördel med den nya ISO-standarden är att dess struktur är lika som ISO-standarderna för miljö- och kvalitetsledning.

– Ledningssystemstandarder inom olika sakområden är strukturerade på ett likartat sätt, vilket gör att det kommer underlätta för organisationer som vill använda flera standarder, när de ska läsa och förstå kraven, avslutar Caroline Rosenberg.

Fakta

Om fredagsintervjun

Varje fredag pratar Miljö & Utveckling med en kunnig person om ett aktuellt ämne som hänt under veckan.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.